MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Audit turnovského hospodaření

Otakar Grund

Pohádku „O chytré Horákyni“ Boženy Němcové možná mnohým připomenulo jednání březnového městského zastupitelstva při schvalování auditu hospodaření města za uplynulý rok. Mazaná selka se ke svému králi neměla dostavit pěšky ani přijet, a to ani nahá, ani oblečená… Tak to vyřešila šikovně, s důvtipem sobě vlastním.

Přečtete-li si Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2002, dost možná, že vás napadne něco podobného. Předmětem přezkoumání jsou totiž údaje, které jsou podle určeného zákona součástí závěrečného účtu. Má být tedy přezkoumáno plnění příjmů a výdajů rozpočtu, tvorba a použití peněžních fondů, peněžní operace s cizími a sdruženými prostředky i nakládání s majetkem obce.

Auditorka podle platných právních předpisů ČR nezjistila významné nedostatky a proto hospodaření města shledala bez nich. Tvrzení, že to bylo zcela „bez výhrad“ měli schválit zastupitelé. To se však lehko řekne, když v další větě si auditor vyhrazuje právo změnit výsledek svého přezkoumání, když se mu později podaří zjistit skutečnosti, které předtím neznal?

Kupodivu však znal a upozornil na to, že v roce 2001 nebyl schválen podobný závěrečný účet města, přestože už stejný zákon z roku předešlého v platnosti byl. Za jeden z největších nedostatků považuje i špatné zařazení do hodnoty majetku města investice do rekonstrukce náměstí Českého ráje, což nebylo dosud odstraněno, rovněž upozorňuje na dosud nevyrovnané pohledávky z půjček fotbalistům, prodeje mozaikového domu, z krádeže ve Slávii a nevrácení peněžní zálohy od pozůstalých zemřelého malíře. Pokud také dodatečně noví zastupitelé neschválí vyplacené příspěvky ČSAD a Technickým službám, bude se jednat o neoprávněný výdaj, uvádí autorka zprávy.

Vloni naštěstí město hospodařilo dobře a díky prodeji části majetku skončilo s finančním přebytkem. Přesto každého jistě zarazí ustanovení, že zpráva není auditorskou zprávou a její výsledek nemůže být považován za auditorský výrok. Proč se tedy dokument objednaný a zaplacený městem jmenuje „Zpráva nezávislého auditora“ a proč byl schválen „bez výhrad“ její závěr, který může být později kdykoliv změněn, zůstane asi námětem pro další moderní pohádku. Jednou možná budou Turnovští svým dětem vyprávět o tom, „Jak zastupitelé schválili audit-neaudit, a zprávu-nezprávu“.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena