MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak bude dál hospodařit město Turnov?

Ivan Turnovec

Ve městě Turnov došlo v minulosti bezesporu k pozitivním proměnám. Zatím co jinde se prostředky na obnovu a rekonstrukce nezískávaly snadno, mělo město Turnov velkou výhodu. Výraznými finančními částkami je totiž podpořil prostřednictvím své nadace rodák B. J. Horáček. Díky jeho darům, výrazně přesahujícím celkový rozpočet města, znovu stojí na rekonstruovaném turnovském náměstí kašna, v Nudvojovicích byl opraven kostel, mládež má k dispozici moderní hotelovou školu, přistavovala se nemocnice. Město Turnov je krásnější hlavně zásluhou peněz pana Horáčka. Na to se občas zapomínalo. Nadměrně sebevědomý starosta statující při dokončení investičních akcí a holedbající se těmi připravovanými, se vlastně chlubil cizím peřím, a dost často mu to, díky neznalosti novinářů, vycházelo. Správně na to upozornil ve svém předvolebním letáčku Pravý blok. Z materiálu tohoto uskupení pro komunální volby 2002 si dovolím citovat:

Položili jste si však někdy otázku jak by situace vypadala nebýt peněz z nebe spadlých, respektive mecenášem B. J. Horáčkem darovaných? Kde začínají a končí skutečné zásluhy turnovské radnice? Není dobrota filantropického rodáka zneužívána až příliš? Těch otázek je mnohem víc:
Uvědomili jste si, že každá z vyjmenovaných investičních akcí nikdy nedosáhla výběrovým řízením dané sumy, ale vždy přišla městskou kasu na nějaký ten milion navíc?

Pravý blok upozornil na nezpochybnitelná fakta, a je skutečně škoda, že kandidáti tohoto sdružení nedostali dostatečný počet voličských hlasů, hospodařili by určitě lépe než staronový pan starosta a jeho lidé. V Turnově se skutečně, díky dotacím z Horáčkovy nadace, v minulých letech ani v nejmenším nešetřilo. Naopak ušetřené prostředky z městského rozpočtu posloužily např. k „zamáznutí“ dvoumilionového dluhu, který svým hospodařením vytvořil ředitel Hotelové školy (jinak též zastupitel města), nebo k navýšení nákladů při rekonstrukci náměstí, atd. Po celé uplynulé období na to upozorňovali hlavně zastupitelé za Volbu pro město. Že měli pravdu se ukázalo po smrti pana Horáčka, když zdroj městských příjmů vyschl. Pan Horáček nás navždy opustil 18. října 2002. Všem kteří jej poznali je to velice líto.

V srpnu roku 2002 jsem komentoval předvolební přípravu tzv. Nezávislého bloku starosty ing Hejduka (viz internetové stránky virtually.cz):

Pod líbivou značkou se do voličské přízně vloudily i skupiny velmi závislých „nezávislých“. Základem jejich závislosti je skupinový zájem, a to mnohdy výrazně vyhraněný. Možnost rozhodovat o obecním hospodaření a prosazovat (i proti vůli občanů) své představy je lákavá a znamená soudržnost téměř mafiánskou.

Uvedl jsem tehdy i následující pasáž věnovanou osobě pana starosty: „Jemu osobně jde o moc a zdroj příjmů. Potřebuje to, co propagoval již při minulých komunálních volbách a co se mu tehdy, díky zákulisním jednáním podařilo, o zajištění kontinuity (svého) vládnutí. Potřebuje zabránit jakékoli kontrole předchozího hospodaření města a všech právních kroků na kterých se on sám výrazně podílel. Je mu jasné, že pouze tam kde dojde k výrazné výměně ve vedení radnice, se mohou zjistit nedostatky v hospodaření.“

Ve volbách sice i na své vlastní kandidátce ing. Hejduk propadl z druhého až na páté místo, nicméně díky slibům a kamarádům v zastupitelstvu starostovský post nakonec získal. Zdroj peněz, na které spoléhal, nicméně vyschl. Je otázkou jak by situace vypadala v případě, že by B. J. Horáček ještě žil. Na konci svého života v roce 2002 již nebyl stejně důvěřivý jako dříve. Vyjádřil to jednoznačně i ve svém prohlášení před komunálními volbami, když kromě před vládou komunistů varoval i před nehospodárným využíváním finančních prostředků. Vedení města na jeho slova nereagovalo, a je třeba přiznat, že starostova loajální většina počítala, nejen s bývalými soudruhy, ale i se zastupiteli za KSČM.

V současné době je bez finanční podpory od nadace B. J. Horáčka v Turnově situace neradostná. Zadlužení města roste. Ke zodpovědnosti se nikdo nehlásí. Starosta se pokouší vinu svalit na zesnulého mecenáše Horáčka – na své ambiciózní investiční plány a velkorysost vůči přátelům za cizí peníze při tom zapomíná. Je mu jasné, že pokud by byl odvolán, začaly by, stejně jako v jiných obcích, nepříjemné kontroly. Dělá tedy vše, aby se ve své funkci udržel. Zatím se mu to za pomoci interních dohod s částí zastupitelů (hlavně těch, kteří měli a dosud mají z městského hospodaření nejrůznější výhody) daří. Nechat starostu odvolat a rozkrýt městské hospodaření by totiž mohlo vrhnout nepříznivé světlo i na jejich konání. Nicméně pokud to myslí zastupitelé s městem dobře, neměli by být vůči starostovi, který město autoritativně řídil, příliš loajální. Pan starosta je, za (mírně řečeno) nadměrně velkorysé hospodaření s městskými prostředky, včetně těch sponzorských, plně zodpovědný. Je nesmyslné předpokládat, že přizná své chyby. Změnit hospodářskou politiku města nemůže někdo, kdo se na té předchozí nejvýrazněji, a často velmi arogantně, podílel. Stav kdy si starosta nechával odhlasovat svá individuální rozhodnutí jist si „svou většinou“ je velice špatný. Průkazný forenzní audit lze v Turnově realizovat jedině po odchodu ing. Hejduka z radnice (a patrně i zastupitelstva). Co se vrcholného představitele města týče - místostarostce Haně Maierové dali občané ve volbách dostatečnou důvěru, takže není co řešit. A pokud by po starostově odchodu začala rada města Turnova fungovat tak jak má, tj. jako rozhodčí orgán a motor vedení města, bylo by jen dobře.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena