MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Hyperblázinec na pokračování

Jan Kovařík

Při jízdě městem Turnovem jsem si vzpomněl na nedávno v PL uveřejněný článek Hyperblázinec. Na základě toho co vidím a slyším od občanů města, se lze domnívat, že ve státě Hyperblázinec by Turnov mohlo být vskutku královským městem.

Volební a z toho vyplývající politické systémy státu postkomunistického bloku jsou systémově stejné jako politické a volební systémy, které vnutili vítězové II. světové války poraženým. Jen tak je totiž možné, aby starostové v kterémkoliv místě po všech skandálních aférách mohli zůstávat dál v čele svých obcí a měst bez možnosti odvolání.

Plně chápu, že člověk, pokud pracuje ve výnosném zaměstnání, a přitom by se jinde těžko uchytil, drží se svého „obu“zuby nehty. Ale práce starosty není jen zaměstnání. Mělo by to být zároveň poslání pro charakterově nejlepší z nás. V našem Hyperblázinci však panuje jen morální balast, a proto máme v čele takové lidi, jaké si zasloužíme. Připusťme, že by turnovský starosta učinil to, co by v civilizované zemi učinil každý jiný starosta, to je odstoupil by. Co by však dělal? Jak by uživil svoji rodinu? Má údajně vysokou školu. Za svůj život jsem viděl mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří byli naprosto k ničemu a viděl jsem vysokoškolsky vzdělané bezdomovce. To jistě turnovskému starostovi nehrozí. Věřím, že má jistě hodně našetřeno. Ve své funkci je dlouho. Ale ten, kdo má hodně, většinou chce více. Pokud budeme měřit úspěchy, či spíše neúspěchy, vidíme, že by pan starosta asi těžko hledal pro sebe výnosnější práci než je starostování. S některými ostatními je to zřejmě obdobné. Nikdo je asi jinde nechtěl a po většině z nich by ani pes neštěkl. Už z tohoto důvodu je zřejmé, že starostové v Čechách tak málo sami abdikují. Domnívám se, že je jen hodně málo těch, kteří myslí na svoji obec více než na svůj měšec či osobu. Podívejte se kolem sebe, kam byste zařadili toho svého starostu Vy?

Soukromník by hlady asi pošel, pokud by řídil svoji živnost tak, jak je řízeno město Turnov. Rozbořená „Střelnice“ a všechny další rány, z nichž se město bude jen těžko vzpamatovávat zřejmě nepřinutí starostu odstoupit. Pak mi na mysl přichází další článek v PL, a to Defenestrace.

Řešením by mohlo být také odstranění stávajícího likvidačního a protiústavního volebního zákona a přijetí takového volebního zákona, který by umožňoval občanům a neparlamentním stranám rovnoprávné postavení v politické, mediální i v ekonomické rovině a možnost odvolání těch, kteří se neosvědčili...


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena