MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo radí turnovské radnici?

Otakar Grund

Turnovská opozice kritizuje, že nadpoloviční většinu členů komisí, jmenovaných městskou radou, jsou lidé, personálně i ekonomicky závislí na rozhodování městské radnice. Třetina lidí jsou dokonce její řadoví zaměstnanci. Tajemník Miroslav Šmiraus však tvrdí, že to může být stejně tak dobře, jako i na škodu.

Celkem 103 zástupců a pracovníků organizací a institucí, jejichž hospodaření je ekonomicky provázáno s vedením zdejší radnice, pracuje po nových volbách do zastupitelských orgánů obcí a měst, v odborných komisích městské rady. Podle nejnovějšího přehledu města, je tak ze 193 schválených občanů v jeho sedmnácti poradních orgánech zastoupeno více než polovina těch (53 %), kteří v podstatě hodnotí svoje vlastní výsledky a doporučují další dění a směřování radnice v závislosti na podmínkách zastoupených institucí a rozsahu svých funkcí. Zajímavá je i situace v počtu přímých zaměstnanců radnice, kterých je v těchto komisích 72. To představuje v průměru 37 % členů z celkového počtu.

Zatímco například v poradním orgánu městské rady pro oblast sportu, sociálních věcí a životního prostředí, je podíl lidí závislých na rozhodování radnice zhruba třetinový, v komisích pro rozvoj, správu majetku, dále dopravní, likvidační, a zdravotně-sociální služby je jich nadpoloviční většina. Dokonce v komisích pro přípravu regulačního plánu centra města a v komisi pro nemocnici je jich více jak 90 %.

Řada zastupitelů z opozičních stran tento stav různě kritizovala. Například Josef Kunetka (VPM) říká, že nedokáže pochopit, jak řadoví zaměstnanci města mohou v komisích v podstatě hlasovat o tom, co budou, nebo nebudou dělat ve své pracovní náplni, nebo jak jinak mohou rozhodovat šéfové městských institucí, než představitelé radnice, kteří jsou vlastně jejich nadřízenými.

Avšak tajemník úřadu Miroslav Šmiraus tvrdí, že se zatím nesetkal s tím, že by práce komisí fungovala v takové provázanosti s městem. Podle něj je zásadní otázkou to, jak mají vlastně tyto komise pracovat? „Je jasné, že budou-li například v školské komisi učitelé, budou hájit zájmy pedagogů. Budou-li tam rodiče, budou hájit zájmy své a svých dětí. Každopádně by však měli být v těchto orgánech odborníci, kteří se v dané problematice vyznají a mají také určitou dávku zkušeností,“ říká Šmiraus. Samozřejmě i on přiznává, že práce občanů v městských komisích je poměrně složitá, protože se mohou někdy dostat i do střetu se svými zájmy. Tady jim pak nezbývá nic jiného, než se hlasování po vlastním úsudku vzdát.

Zcela jednoznačná, podle něj, není ani otázka závislosti zaměstnanců radnice na mínění jejího vedení. Tajemník Šmiraus se prý už několikrát setkal s tím, že obě strany hlasovaly rozdílně. Jediné, v čem se tajemník se zástupci opozice shoduje je skutečnost, že v komisích, přestože jsou jen poradními orgány městské rady, by měli být lidé, kteří budou rozhodovat výhradně na základě svých znalostí a zkušeností a jediným kritériem by pro ně měl být prospěch celého města. Toto ovšem zdaleka není problém jen Turnova.

Pro úplnost uvádíme, že v nejvíce komisích je zastoupen starosta Milan Hejduk (6), vedoucí odboru školství, kultury a sportu René Brož (5), dále pak místostarostka Hana Maierová, tajemník Miroslav Šmiraus, vedoucí odboru správy majetku Ludmila Těhníková (4), v menším počtu pak dalších 67 přímých zaměstnanců města.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena