MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Prezentace Turnova by neměla být amatérská

Staša Turnovcová-Tomsová

V předminulých Pojizerských listech bylo prezentováno turnovské logo, schválené zastupitelstvem města (viz. přiložený článek pana Grunda). Nevím, jakou odbornou způsobilost měla porota, která vybrala ve dvou kolech tento návrh. Jako bývalou učitelku s třicetiletou praxí mně amatérské logo doslova dojalo. Jako občanku mně pobuřuje, když sleduji jak někteří naši zastupitelé svojí nekompetentností škodí městu ve všech oblastech - od zasypaných Dolánek, vybourané Střelnice, prodané a zchátralé budovy starého kina, nevyčištěné Jizery po povodních… Kauz je příliš mnoho a já se chci věnovat nešťastnému logu.

Pro naše porotce byly požadavky na logo srozumitelnost, možnost zvětšování a zmenšování. Návrh studenta odpovídá jeho schopnostem a vedení, ale bohužel neodpovídá profesionálnímu logu patnáctitisícového města v turisticky známém Českém ráji. Požadavek výtvarné hodnoty prezentace je pro ně cizí.

  1. Kompozice loga je nevyvážená, pravý horní roh je prázdný a veškerá hmota je tažena k dolnímu okraji, písmo opticky padá.
  2. Písmo by mělo odpovídat charakteru kresby, v našem případě není vztah mezi písmem a kresbou. Písmo je zvoleno velmi nevhodně. K lehké lineární kresbě složené z pravých úhlů a trojúheníkových tvarů, by mělo být nasazeno stylizované písmo. Tzv. zúžený grotesk který je použit, patří svými tvary do školních lavic a k technickým popisům. Oblé části k této kresbě nepatří. Navíc písmeno R a O je napsáno chybně.
  3. Spojení písma a kresby nulové, kresba je volně a nevhodně přiřazena k písmu, chybí nápaditost a zajímavé řešení.
  4. Z práce není jasné co je dominantní, zda kresba nebo písmo, zejména pokud je logo doplněno o další slova. V dobré kompozici musí být dominantnost písma nebo kresby zřejmá.
  5. Nedomnívám se že použití symbolů Mariánského kostela a výbrusu kamene je nejšťastnější, obsahově kostel nemá nic společného s broušením kamenů, jak s těsného spojení kresby kostela a výbrusu vyznívá.

Mariánský kostel není cílem turistů a je dominantní pro pohled jen z některých částí Turnova. Protože Turnov nemá žádné architektonicky cenné budovy, volila bych k výbrusu kamene stylizovanou kresbu radnice, či jiný turisticky známý symbol.

Na závěr bych chtěla připomenout, že tak jako se architekt města nenechá ovlivňovat laickými názory veřejnosti, tak i sebemenší výtvarný záměr města by měl být posouzen odbornou, výtvarně zdatnou porotou. Je smutné, že na nevhodnost písma v logu upozornil pouze jediný zastupitel.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena