MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

STASPO Turnov ještě jednou

Zdeněk Vodička

Rád bych se s Vámi podělil o svou zkušenost s touto firmou a zároveň reagoval na vyjádření jejího jednatele p. Pavlíčka. Respektive na jeho reakci na slova touto firmou poškozeného pana Fleischhanse, jehož článek je na Vašich stránkách a byl loni v létě i v HOT, kde se k němu pan jednatel Pavlíček v srpnu nepravdivě a urážlivě vyjadřoval.

Pocházím z benešovského regionu a také jsem v roce 2000 uvěřil reklamní kampani vedené firmou STASPO Turnov, která nabízela řešení bytové otázky novou výstavbou a jako vzor poukazovala na již postavené domy v Turnově. Po prověření nabízené smlouvy právníkem a po schůzce se starostou obce, v níž se mělo stavět, jsme zaplatili koncem června 2000 vstupní poplatek 101 000,- Kč s tím, že během srpna se na konto firmy převede dalších 250 000,- Kč a další pak dle splátkového kalendáře v závislosti na růstu stavby. Podotýkám, že započít se zemními pracemi se mělo 1. srpna roku 2000 a termín kolaudace se plánoval na konec dalšího roku.

Protože do září stavební práce nezačaly, stornovali jsme příkaz k úhradě na 250 000,- Kč, za což jsme si „vysloužili“ hysterickou reakci místní zástupkyně pí Zambové v tom smyslu, ze nedodržujeme splátkový kalendář. Jednatel firmy p. Pavlíček s námi souhlasil, ale přesvědčil mne, že stavba co nevidět začne. Opravdu jsme následující měsíc nic neviděli a proto jsme 11. 10. 2000 písemně odstoupili od smlouvy a žádali o vrácení vložených prostředků. Po Novém roce jsme se již do firmy nemohli dovolat, protože telefonní linky byly dočasně odpojeny. Když se nám podařilo sehnat číslo na mobilní telefon p. Pavlíčka, kontaktoval jsem ho a požadoval vrácení peněz. Pan Pavlíček se vymlouval nejdříve na Komerční banku, která neposkytla úvěr, poté na své společníky a po těchto vysvětleních rozhovor ukončil se slovy, že firma peníze nemá a on ani nemá tušení, kdy mít bude. A nejlepší asi bude, když počkáme, až někdo další stejně jako my zaplatí a jeho penězi by nám potom dluh splatili! Více takto zajímavých informací se nám již nepodařilo zjistit, pouze tu, že on (p. Pavlíček) nám nedluží ani korunu a s naší záležitostí nemá v podstatě nic společného!!!

Za několik měsíců nás kontaktoval vyšetřovatel středočeské policie, který řešil podobné akce této firmy v Mladé Boleslavi. Vyslechl nás, sepsal výpovědi a na naše naléhání vyslovil pochybnost, že své peníze ještě někdy uvidíme.

V následujících měsících jsem sehnal agenturu, která se zabývá vymáháním dluhů. Po dvou měsících mi však záležitost vrátila s tím, že se tyto stávají nedobytnými z hlediska legálního vymáhání.

Závěrem bych chtěl podotknout, že mne velmi pobavila mediální reakce p. Pavlíčka, který před časem ve svém článku v časopise Hlasy a ohlasy Turnovska, napadá okradeného p. Fleischhanse s tím, že jeho tvrzení je lživé a žádá omluvu, kterou si vynutí případně i soudní cestou!?! To je opravdu směšné a nutí to k zamyšlení nad současným právním systémem v naší zemi. Ten je založen na individuální trestní odpovědnosti, tzn. že trestní odpovědnost musí být dokázána konkrétní osobě, což v případě firmy je téměř nemožné. Pro názornost zjednodušený příklad: podnikatel, realizátor „neúspěšného“ podnikatelského záměru, sebere peníze klientů, převede je jinam a s odůvodněním jistých subjektivních potíží vyhlásí na firmu konkurz. Ta v případě s. r. o. ručí ze zákona 100 000,- Kč, které v případě mnohasettisícových nebo vyšších částek tento „podnikatel“ rád oželí. Velice jednoduchý a osvědčený princip. Jednoduše řečeno. Tento princip se samozřejmě v různých modifikacích objevuje neustále na mnoha místech naší republiky. Před touto trestnou činností nás náš právní systém prozatím nedokáže ochránit. Můžete mít sepsanou jakkoli dobrou smlouvu, a není to nic platné. Jedinou nadějí pro případné další „oběti“ je zveřejnění špatných zkušeností s konkrétními firmami, aby tyto přišly o své lehce vydělané peníze a tím i o existenci. To, jestli tyto firmy budou fungovat i nadále, záleží jen a jen na nás ostatních.

Celým tímto článkem jsem chtěl říci jediné – Staspo Turnov je firma, která neplní své závazky!!! To je má zkušenost.

Případné další dotazy zodpovím, nebo důkazy rád předložím.

antistaspo@seznam.cz


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena