MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo se snaží vytvářet nálady

Ivan Turnovec

V druhé polovině svého sloupku, pan starosta, pod mezitiulkem „Předem vytvářená nálada obyvatel,“ nepravdivě, jako již ostatně mnohokrát, tvrdí, že: „V minulosti byla vůči mě pod vedením pana Turnovce organizovaná petice obchodníků (včetně majitelů obchodů s oděvy) na zahájení trestního stíhání z důvodu, že město nezablokovalo výstavbu marketu Diskont Plus.“

To že si mne pan starosta plete s mojí manželkou je jen drobná chyba. Horší už je to s jeho interpretací „Výzvy majitelů a provozovatelů obchodů z Turnova“. Dovolím si citovat z této výzvy: „Přečetli jsme si v Zemských novinách, uveřejněných dne 4. září 1998 a následně v MF Dnes dne 5. září t. r. (1998 pozn. it.). Váš názor na nás občany – obchodníky v Turnově, jímž obecně apelujete na veřejné mínění tím, že znevažujete naše postavení solidních obchodníků… Podle Vašich slov námi neuvěřitelně předražené zboží, nutí naše spoluobčany k tomu, aby se vyhýbali našim obchodům a to obchodům s jakýmkoliv zbožím a orientovali se na nákupy v jiných městech. … Jelikož jste svůj proslov vůči nám všem níže podepsaným obchodníkům z Města Turnova učinil prostřednictvím tisku, avšak i zneužitím regionální televize, žádáme Vás takto, abyste se nám stejným způsobem omluvil. Vaši omluvu očekáváme v nejbližších dnech.“

Omluvy se obchodníci nedočkali. Reakcí na výzvu bylo opakované prohlašování pana starosty, že dostal petici proti stavbě supermarketu a snaha znevažovat oponenty některých svých rozhodnutí. Nakonec to dělá i ve svém výše citovaném příspěvku v posledních HOT.

Ale zpět k Výzvě. Již 14. února 2000 požádala manželka v souladu s usnesením zákona o informacích 106/1999 Sb Městský úřad o kopii „petice proti supermarketu“, kterou měla dle vyjádření JUDr. Brunclíka a Ing. Hejduka podat v roce 1998. Na to obdržela s průvodním dopisem „fotokopie materiálů v požadované věci“: dopis A. Turnovcové Milanu Hejdukovi ze dne 21. 9. 1998, dále 2 listy podpisů turnovských obchodníků, kteří požadují omluvu Ing. Hejduka a požadují trestní oznámení na ing. Hejduka ve věci pomluvy a poškození všech slušných turnovských obchodníků na cti. Podepsán Jan Hájek, pověřený pracovník MěÚ. Tolik k jedné opakovaně prezentované lži starosty města Turnova.

Před časem vyšel v Lidových novinách sloupek s názvem Hulvátov, který komentuje chování takových jako je turnovský starosta: „Žádat omluvu v zemi plné hulvátů je marné a možná i pošetilé. Omlouvat se mohou jen slušně vychovaní lidé, aby se jim dalo věřit, že to myslí upřímně. Krobiáni se omlouvat nejen nedovedou, ale ani nechtějí. Jakoukoli omluvu považují za slabost. Proto se tolik rozmáhá sprostota, jízlivost a uštěpačnost.“ Starosta Hejduk patří k těm, kteří se omluvit za své urážlivé výroky nechtějí a ani nedovedou. Otevřenou ale zůstává otázka, zda je takový starosta tím správným reprezentantem města Turnova.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena