MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kontroly: Turnovské radnici neunikne ani myš

Otakar Grund

Doba, kdy radniční úředník nechal předělat nebytový prostor na byt a pak jej přidělil své přítelkyni, zřejmě dávno minula, právě jako ta, kdy jiný vybral na pokutách a poplatcích 150 tisíc a nechal si je pro svoji potřebu. Celou záležitost by měl jednou provždy vyřešit nový kontrolní systém, který navrhl služebně nejmladší místostarosta Jaromír Pekař.

Jeho návrh z časových důvodů nestačili zastupitelé na červnové schůzi projednat ani schválit, a je to zřejmě škoda. Podle něj totiž nový Kontrolní řád obsahuje kontrolní činnost pěti stupňů, takže snad na radnici nebude jediný úředník včetně domovníka, který by něco nekontroloval. Kontroly má vykonávat kontrolní výbor zastupitelstva, jeho finanční výbor, odbor kontroly města, odbor finanční a dozorčí rady s.r.o. Kontrolovány tak budou všechny odbory města i jeho příspěvkové organizace, jednou do roka provedou kontrolu práce svých podřízených i vedoucí pracovníci. Kontrolovat se bude nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a s ceninami, vyřizování reklamací, správa pohledávek a jejich vymáhání, zaznamenávání uskutečněných operací v účetnictví, dokonce i plnění závazků a mnoho jiných věcí. Prověřování neunikne také nezbytnost uskutečnění připravované operace pro plnění stanovených úkolů orgánu veřejné správy, věcná správnost a úplnost podkladů k přípravě operací i dodržení jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Například vnitřní kontrolní systém bude obsahovat kontrolu usnesení rady, ale i kontrolu kontrol vedení pokladny. Finanční odbor tak bude, mimo jiné, kontrolovat provedení kontrol výherních přístrojů, zkontroluje už provedené kontroly vybírání poplatků z ubytovacích kapacit a uskuteční mnoho dalších prověrek, které ostatně podobné čekají i další městské odbory.

Jediné dva body v návrhu pana místostarosty chybí: A sice kdo bude kontrolovat všechny kontroly provedených kontrol, a hlavně kdo překontroluje všechen zbytečný čas, ztracený těmi kontrolami, které by nebyly potřeba, kdyby městští úředníci měli dostatek času na práci a hlavně tam byli jen ti, kteří svou práci dělají pořádně. Možná, že je do návrhu ještě před projednáním v zastupitelstvu někdo doplní.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena