MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Bude se čekat až dojde k tragédii?

Ivan Turnovec

5. června 2003 jsem předal na MÚ Turnov následující „PODNĚT pro dopravní komisi a radu města“. Důvodem je stále se zvyšující nebezpečí úrazu při přecházení silnice u autobusové zastávky Na Kamenci. Předkládám čtenářům svůj text i odpověď kterou jsem na něj obdržel:

Autobusová zastávka Na Kamenci ve směru na Jičín je v místě dvou zatáček, a stává se vzhledem k intenzitě automobilového provozu a tomu, že zde na okraji města nedodržují řidiči přikázanou padesáti kilometrovou rychlost, nebezpečnou pro vystupující při přechodu silnice.

Zvláště pro děti a starší občany se sníženou pohyblivostí je někdy přechod přes silnici velmi obtížný.

Domnívám se, že by bylo žádoucí, dříve než zde dojde k nějakému úrazu, aby zde byl vyřešen přechod. Nakonec i ze zákona je dáno, že na zastávce by měl být označený přechod pro chodce, protože přecházet mimo něj je přestupkem. Možná že by bylo žádoucí uvažovat i o úseku s výrazněji omezenou rychlostí (na 30 km/hod).

Doporučuji, aby si členové komise zkontrolovali situaci přímo na místě v časech průjezdu autobusů v úsecích se zvýšeným provozem (kolem poledne, a později odpoledne mezi 17 a 19 hodinou) a rozhodli poté jak zabezpečit přecházení vystupujících z autobusů.“

Dne 10. 7. jsem obdržel odpověď datovanou 9. 7., která zní následovně:

Dne 9. 6. 2003 jsme od Vás obdrželi podnět pro jednání Dopravní komise Rady města Turnova. Za tento podnět Vám děkujeme.

S přihlédnutím k negativnímu vyjádření dopravních odborníků zejm. z Policie ČR, okresního ředitelství v Semilech – Dopravního inspektorátu a Dopravního odboru MÚ Turnov, dopravní komise bohužel nevyhověla Vaší žádosti o zřízení přechodu pro chodce v lokalitě mezi dvěma autobusovými zastávkami Na Kamenci v Turnově. Přechod nelze umístit v přímé trati komunikace, navíc jak řidiči motorových vozidel, tak i chodci nemají za stávajících podmínek komunikace potřebný výhled. Z těchto důvodů nebylo možno vyhovět Vaší žádosti.

Podepsána vedoucí odboru správy majetku Ludmila Těhníková

Přiznám se, že vysvětlení mne trochu překvapilo tím, že se shoduje s mým zdůvodněním, proč by se v úseku silnice Na Kamenci mělo něco udělat, dříve než dojde k prvnímu úrazu. Pracovníci Policie ČR kontrolující zde občas rychlost projíždějících vozidel rádi potvrdí, že většina řidičů v této nepřehledné okrajové části nedodržuje povinnou padesítikilometrovou rychlost a také, že počet projíždějících vozidel neustále stoupá. Nemohu si pomoci, ale s odpovědí nemohu souhlasit. Jsem i nadále přesvědčen, že povinností vedení města je zajisti bezpečnost jeho občanů. Své odvolání doplním fotografiemi představujícími jednak výhled přecházejících i řidičů a současně i dokumentujících, jaká je zde někdy frekvence projíždějících automobilů.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena