MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Koupaliště a kulturní dům - dva turnovské paradoxy

Ivan Turnovec

V libereckém oddíle MfD se před časem (v pondělí 15. prosince 2003) psalo o tom, že Turnov patrně zůstane bez koupaliště a kulturního domu. Starosta Turnova to sice v příspěvku uvedl jen jako jednu z alternativ, nicméně jde o alternativu nejpravděpodobnější. Nepřiznal totiž, že jeho osobní megalomanské projekty jsou důvodem proč je dnes situace taková jaká je a proč město nemá ani koupaliště, ani kulturní dům. Znovu se o problémech psalo 25. února. K rozsáhlému článku bych rád dodal:

V uplynulých letech rozhodoval starosta města Turnova ing. Hejduk o mnoha nákladných investičních akcích, které finančně zajišťovaly velkorysé dary pana Horáčka. Dělal si tím osobní reklamu. Na rozhodování o milionových investicích si rychle zvykl. S dodavateli jednal většinou osobně. Své cíle prosazoval, bez ohledu na občany města, za pomoci svých „přátel“ v zastupitelstvu. Město, díky penězům od pana Horáčka, velkoryse odpouštělo z městského rozpočtu milionové dluhy organizacím řízeným některými zastupiteli.

Při zdůvodňování svých záměrů argumentoval nejrůznějším způsobem. V případě likvidace koupaliště v Dolánkách, což bylo proti předvolebním slibům většiny zvolených zastupitelů, z počátku ani nic neříkal. Později, na kritiky oponentů, aniž byla výstavba nového areálu zajištěna, oznámil, že přeci nelze aby kromě rozsáhlého sportovního areálu, který měl pan Horáček zaplatit, fungovalo nějaké konkurenční zařízení. Při tom bylo jasné, že i v ideálním případě by výstavba nového areálu trvala několik let. Později začal používat argumentu, že koupaliště bylo v zátopové oblasti. Nikdy ale spoluobčanům nepřiznal, že areál Maškovy zahrady, zakoupený za Horáčkovy miliony, je také z větší části v zátopové oblasti a že kolísání hladiny spodní vody během záplav, znamená pro výstavbu plánovaného areálu statické nebezpečí. Pan Horáček zemřel a jeho další peníze na výstavbu nebudou. Vyhozeno bylo několik desítek milionů korun za nákup nevhodného pozemku. Kolik dalších milionů zmizelo, v souvislosti s tímto projektem z městské kasy, je otázkou. „Konkurenční koupaliště“ neexistuje a pan starosta se za jeho likvidaci spoluobčanům ani neomluvil.

S kulturním domem Střelnice je situace podobná. Rozdíl je snad jen v tom, že zde město přiznalo, že bylo utraceno přes čtyřicet milionů. Část na projekty, část na inženýrsko-geologické průzkumy (některé zbytečné) a konečně na zcela nevyhovující základové práce. Větší část z utracených peněz byla vynaložena prokazatelně zbytečně. Na to že k tomu může dojít bylo vedení města upozorňováno. Ale ať zrekapituluji průběh nerealizace této investiční akce. Za peníze pana Horáčka, respektive v tomto případě jeho nadace, mělo dojít k rekonstrukci objektu. To ale připadalo starostovi ing. Hejdukovy málo. Bez ohledu na projekt dopustil, že byla celá budova zbourána a z rekonstrukce se stala zcela jiná investiční akce - nová výstavba. Aby se vše podařilo bez kritických hlasů, pověřil řízením stavby místostarostku – jinak historičku – a ta, spolu z dalšími, umožnila lajdáckou práci při zpevňování pozemku pro založení stavby. Provedené technické práce za pár milionů jsou nepoužitelné. Potvrdil to i opakovaný inženýrsko-geologický průzkum, ostatně zbytečný, protože jeho výsledky byly jednoznačné a předem dané. Na všechny otázky odpověděl již základní průzkum, a to i přes zavádějící zadání, že jde o rekonstrukci stávajícího objektu a nikoli stavbu novou.

Jde jen o dva příklady dokumentující rozhodování turnovského starosty a jeho přátel. Nejsou to jediné starostou vyvolané paradoxy znepříjemňující život občanům města Turnova.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena