MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Končí legrace. Kudy dál TURNOVE?

Jan Kovářík

Není číslo Pojizerských listů (a v poslední době i ostatní média si toho všimla), aby se v nich neobjevila alespoň zmínka o tom, že v Turnově, v posledních letech není vše, ve s právě věcí veřejných, v pořádku. Arogance moci na straně jedné a nejrůznější pochybení vysokých, ale i řadových městských úředníků na straně druhé. Kde hledat příčinu oněch hlubokých problémů, které se venek představují v podobě zavezeného koupaliště, dnes skoro krachující nemocnice, či jámou, místo kulturního stánku?

Za dekádu panování se stávajícímu nejvyššímu představiteli města podařilo to, o čem sní snad každý diktátor, či polodiktátor. Obklopit se skupinkou věrných, nebo alespoň malověrných nohsledů, kteří věrně kopírují jeho krok a vyznávají rektální turistiku. Ono, konečně, ani nic jiného není možné, pokud chcete býti zaměstnancem úřednického svatostánku ve městě. Rodinné klany vládnou radnici a jejich propletence sahají až třeba k RTT. Přesto tu najdeme výjimky, které nezapadají do onoho schématu. Na ty radnice chystá bič. Nový kontrolní systém. Každý úředník bude sledovat, zdali v jeho okolí nebují nekalosti, nebo, ještě hůře jiný, od oficiálního odlišný názor. Loajálnost se bude zkoumat. Dalo by se parafrázovat staré totalitní heslo, že "Radnici si rozvracet nenecháme!" Každý bude tajným agentem, který bude muset promtně hlásit poklesky druhého. Nevím, zda k tomu bude potřebovat krycích jmen, jak tomu bylo u agentů STB. Nejvyšším arbitrem v celém kontrolním systému má přitom být (a je to skutečně nečekané) starosta města ing. Milan Hejduk. Proti jeho slovu nebude odvolání. Pokud zastupitelé při jakémsi pomatení smyslů, nebo stranické disciplíně (a zde bych dal skoro rovnítko) přeci jenom nový kontrolní systém odmávnou, mohou své jednoměsíční zasedání rovnou rozpustit. I to má na svědomí nový kontrolní systém. Ten totiž ukládá kontrolovat takřka vše, mimo plnění usnesení zastupitelstva města. Jinak řečeno, zastupitelé, sedmadvacetičlenný dav zvolený v demokratických volbách o něčem rozhodne, ale už nikdy nikdo nezkontroluje, zda jeho rozhodnutím vůbec někdo řídí. Zastupitelé se tak dostanou de facto ze hry. Naopak veškerá moc se dostane do rukou starosty a Rady města, tvořené až na výjimky "stranickými příslušníky". Závěr nechť si laskavý čtenář učiní sám.

Zatím se nejvyššímu představiteli města a jeho nohsledům daří všechny kauzy zamést pod kobereček. Není divu. On sám, jako samojediný a spásný vede tiskové konference a informuje novinářský svět o tom, jakých úspěchů se podařilo v Turnově dosáhnout. A pokud se náhodou něco nepodařilo, není problém slovní ekvilibristikou dosáhnout svého: Tedy neúspěchy zlehčit a případné kritiky řádně zadupat do země a svést vinu například na opozici. Média a jsou sedmá velmoc. I to si každý diktátor a totalitní vlády dobře uvědomují. Jejich první cestou k uchopení moci je médii vládnout. I to se nejvyššímu radnímu daří. Často slepě a bezduše žurnalisté hltají slova starosty na tiskových konferencích. "Vždyť on by měl být ten nejlepší, na jehož slovu by neměl být pel nepravdy, nebo polopravdy," uvažují někteří z nich. Z pohodlnosti, z neznalosti. Bohužel. Přitom jako policie by měl novinář dbát na to, aby mu šéf města říkal pravdu. Důvěřuj, ale prověřuj, mělo by být jejich heslo. Zatím tomu tak v mnoha případech není.

ODA, Unie Svobody, Nezávislí, Volba pro město, KDU – ČSL ale i Pravý blok a prominou další, pokud jsem na které jsem zapomněl. To jsou strany, nebo uskupení, které dnes jsou v opozici vůči Nezávislému bloku a ODS. Tedy stranám, které dnes fakticky vládnou městu. Vládnou toku financí, rozhodují o všem, co se bude v Turnově dít. Tedy, kam peníze přerozdělit, do čeho investovat. Kde jsou vaše sliby, Vážení zastupitelé? Při lapání oveček jsme si z Vašich předvolebních letáčků mohli přečíst snůšku slibů. Tvrdili jste, ze Vám jde o snižování dluhu města. Prý jej budete smysluplně vést. K prosperitě, samozřejmě. Jak tedy plníte své mandáty, které jste získali důvěrou občanů – voličů? A co vy voliči? Přeci nejde donekonečna tolerovat to prapodivné hospodaření se svěřenými prostředky a rapidně rostoucí zadlužování! A co Vy, opoziční zastupitelé? Při jednáních máte sice menšinu. Přesto máte hlas, kterým rozhodujete. Máte i svaté právo, které Vám žádný starosta nevezme: Zveřejnit svůj názor v Médiích! Bojíte se kritiky? Pak tedy nejste na svém místě a čas strávený na veřejných zastupitelstvích raději věnujte rybaření, zahrádce, či tlachání u piva. Kdo jiný by mohl být jazýčkem na vahách, než–li Váš názor! Zatím jediný, kdo v Turnově Médii vládne je starosta. Některé si i za pytlíček stříbrných „pojistil“.

Možná opoziční zastupitelé namítnou: „Co však zmůžeme proti většině?“ Odpověď si musíte najít sami. Nebojte se a za svým názorem si stůjte. Napište otevřeně co si myslíte a nabídněte svůj názor k otištění, například některým novinám. Jistě máte nějaký názor. Jistě se najdou Média, které budou ochotny slyšet a také zveřejnit jiný, než ten „oficiální“.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena