MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Bude někdo potrestán za “zpackanou” Střelnici?

Otakar Grund

Téměř stopadesátimilionová stavba kulturního domu Střelnice se vloni zastavila. Neplánovaně vzniklému travnatému pozemku se mezi veřejnosti začalo říkat Hejdukovy sady. Nové radniční záměry dostavby původního záměru však mnoho důvěry mezi zastupiteli nevzbudily.

Radnice si zpočátku přehazovala stavbu kulturního domu Střelnice jako horký brambor. Nejdříve o ní rozhodoval odbor rozvoje, pak byla jejím řízením pověřena místostarostka Hana Maierová a nakonec realizace spadla na bedra řediteli KCT Václavu Feštrovi. Nebylo totiž o co stát, protože jediný existující projekt v minulosti rozporovaly dvě různé firmy. Ty jej označily za naprosto nedostatečný, avšak se stavbou se přesto ukvapeně začalo. Není proto divu, že stavba i její výsledek a finanční hospodaření se setkalo se silnou kritikou radničního vedení. To se nyní snaží chybně započatou stavbu dokončit stůj co stůj a od smrti B. J. Horáčka hledá nejrůznější možnosti, jak získat peníze. Proto o novém návrhu jednali i členové únorového zastupitelstva z nichž někteří rovněž kritikou nešetřili.

“Celý konec stavby je v jejím začátku,” konstatoval Josef Kunetka k předloženému návrhu. “Bylo to zadáno jako rekonstrukce a přešlo se na novou stavbu,” dodal. Současně upozornil, i na řadu pochybení, ke kterým při dosavadních pracech došlo s dotazem, kdo za ně vlastně ponese zodpovědnost? Starosta Milan Hejduk mínil, že Střelnice není problém základů ale peněz. Podle něj se pracovalo s penězi mecenáše B. J. Horáčka a ne s penězi města (B. J. Horáček na základě dohody věnoval městu své peníze na rekonstrukci KD Střelnice. Čí tedy vlastně byly?-pozn. red.) Hejduk rovněž dodal, že kdyby se stavba nezastavila, věří, že by byla už hotova. Pochybení se podle něj budou dnes těžko hledat. Na základě našich ověřených informací to však zase tak těžké být nemusí. Projekt totiž ještě před započetím stavby zpochybnily dvě odborné firmy a to mohlo být pro investora dostatečným varováním, právě tak, jako varování geologů a statiků, kteří upozorňovali na nesourodost podloží a doporučovali další zajišťovací práce včetně odborného dohledu při zapouštění padesátky pilotů. Nic z toho však vedení města nerespektovalo.

Není divu, že dnes, v polovině volebního období hledá možnosti, jak započatou a vzápětí zastavenou stavbu dokončit. Jako jedna z nich se ukázala, podobně jako v partnerském maďarském městě Keszthely, rozšířit záměr původního kulturního domu také o kongresové využití a získat tak finanční podporu z prostředků evropské unie.

Nicméně na otázkách položených hned v úvodu to ale nic nemění. Kdo postaví základy a pozdější budovu na podloží, jehož nosnost není dostatečně známa ani ověřena, a kdo nakonec bude potrestán za rozhodnutí o zahájení špatně připravené stavby? Starosta Hejduk i šéf radničního odboru rozvoje Pavel Kanclíř tvrdí, že kritizovaný projekt-neprojekt byl ještě před započetím stavy opraven. Avšak v době naší návštěvy na městském úřadě, tedy ve chvíli, kdy pražský Metrostav přerušil práce na staveništi, nám žádný upravený projekt nepředložili.

Podle únorového vyjádření Václava Feštra v deníku MF Dnes by o takových stavbách neměli rozhodovat politikové ale odborníci. Znamená to tedy už předem jistotu, že politikové v turnovském případu, na rozdíl od odborníků v souvislosti se “zpackanou” stavbou Střelnice a i ostatních investičních akcí, žádnou odpovědnost neponesou?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena