MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

První turnovský Hyde park

Václav Jenšovský

Motto: „…občané jsou politicky znechuceni, mají pocit, že stejně nemohou nic ovlivnit, nemají koho volit, chybí jim věrohodná alternativa k stávajícím parlamentním stranám. Řešení vidím c postupném přesouvání přímé odpovědnosti na voliče…“ Martin Řehořek v MfD 13. 7. 2004, ve Fóru čtenářů

Dne 12. července se v srdci Českého ráje v Turnově sešlo necelých padesát občanů v odpoledních hodinách v areálu letního kina k prvnímu mítinku – fóru občanů, označenému také jako Turnovský Hyde park. Toto plánované setkávání lidí z města (případně i širšího okolí) si klade za cíl opět po letech dát možnost volného a neomezovaného projevu řadovému občanovi. Je to pokus několika turnovských občanů, jimž vyšel vstříc místní zastupitel Josef Kunetka, který je stále přesvědčen (přes spoustu ústrků a mnohé pomlouvání od těch kteří si uzurpovali komunální správu) že demokratické zřízení je tu především pro občany a z jejich vůle. A to přes to, že už většina obyvatel nejen turnovských, ale i v dalších obcích je přesvědčena o opaku. Objektivně nutno konstatovat, že to, co většina našich politiků předvádí ať již na úrovni celostátní nebo komunální, nelze nazývat politikou, nýbrž její velkou deformací – pletichářstvím - ubohým politikařením, připomínajícím často drzé hokynaření.

Kdosi z přítomných na mítingu, který byl přirovnáván k britskému „Hyde parku“, upozornil na to, že by vedení města (jež vzniklo hlavní měrou s povolebního zákulisního smlouvání a handrkování podivných „nezávislých“ a jejich stranických přátel) mělo víc naslouchat a také řadu závažných připomínek občanů brát na vědomí a ne jimi apriori pohrdat… V té souvislosti se rovněž připomnělo, že za turnovského starostu nebyl zvolen představitel s největším počtem získaných hlasů, nýbrž člověk, který se dokonce na vlastní kandidátce výrazně propadl. Ostatně, arogantní nepřítomnost ani jediného představitele z vedení města na tomto občanském fóru (mám na mysli minimálně starostu a jeho dva zástupce) není třeba v Turnově komentovat.

V diskusi, kterou několika zcela konkrétními dotazy na nepřítomné (pozvané) funkcionáře městské správy, zahájil pan Jan Verich, vystoupili i další osobnosti města označovaného za srdce Českého ráje. Byli mezi nimi Jaroslav Horák, akademická malířka Vlasta Matoušová, představitel Konfederace politických vězňů Sergej Solovjev, nebo s problematikou obecní správy z dob své emigrace v německém Baden-Badenu seznámený ing. Jan Formánek, ale i mladší spoluobčané. Každé vystoupení mělo konkrétní a hlavně konstruktivní obsah. Škoda, že vedení města budou muset být příspěvky předávány zprostředkovaně jediným zastupitelem a to Josefem Kunetkou.

Druhý den ráno (13. 7.) v 6,30 hodin jsem na Radiožurnálu pražského rozhlasu v rubrice „Malé velké zprávy“ zaslechl podání tohoto mítinku od „turnovského zpravodaje“ Milana Brunclíka mladšího. Ač měl možnost mluvit na setkání s řadou jeho účastníků, a jejich stanoviska si také natáčel. Dověděl jsem se, že „se toto shromáždění občanů zvrhlo jen v kritiku starosty a městského magistrátu…“ Kdo zná turnovské poměry, tak dobře ví, že inspirace k tomuto zpravodajství pochází od reportérova otce, spoluvlastníka regionální televize financované řadu let z městského rozpočtu a protežovaného starostou Hejdukem. Otec JUDr. Milan Brunclík se jako jediný snažil dělnou atmosféru setkání narušit pomluvami a nepodařilo se mu to. Ostatně to je důvodem proč se o incidentu jeho syn nezmínil.

Hyde parky se budou pořádat pravidelně a to byl bezesporný úspěch prvního setkání. K dalšímu setkání dojde již 19. července a pak bude interval čtrnáctidenní. Účastníci se shodli i na nosném tématu svých diskusí, půjde o strategii rozvoje města a jeho okolí. Doufejme, že občané se svými názory nakonec vedení města přesvědčí, že oni jsou těmi kdo budou rozhodovat a úředníci včetně těch b¨volených funkcionářů jsou povinni řídit se přáním občanů.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena