MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Prohlášení k současnému zpolitikaření politického a občanského dění v Turnově

My, níže podepsaní zastupitelé, řádně zvolení do samosprávného orgánu města už nemůžeme zůstat hluší k současné politické situaci v Turnově a ke způsobům její medializace.

Soudružné uskupení několika stran (vč. KSČM) vzniklé kolem strany dřívějšího místostarosty M. Hejduka, vzniklo promyšleně pro jeho zvolení do funkce starosty a účelově pro získání wagnerovské většiny. Uskupení vzniklo již před komunálními volbami pro období 1998–2002. Toto uskupení se tak samo prezentovalo do role koalice, zcela ovlivnilo výsledky voleb a správu věcí veřejných vzalo výlučně do svých rukou. Do soudružného uskupení nevstoupivším zastupitelům z VPM, ODA a KDU-ČSL dali punc „opozice“. Koalice tyto zastupitelé neuznává jako rovnocenné partnery, řádně zvolené a svéprávné, znemožňuje jim řádné plnění mandátu – hájení zájmů občanů a společnosti, konstruktivní řešení desítek problémů ve správě věcí veřejných, brání rozkrytí nešvarů a hrubých pochybení jak v samosprávě, tak i ve státní správě.

Je dostatek důkazů o tom, že touha po moci, cesta k politickým ambicím a zakrytí závažných nedostatků radnice použila a používá nepřípustné a nemorální praktiky. Již v předvolební kampani v roce 1994 uchýlil se M. Hejduk k pomluvám svého předchůdce. V roce 1997 pokusil se o další „zviditelnění“, podal žalobu na „ochranu své osobnosti“ - neuspěl. Následující předvolební kampaň v roce 1998 měl už proorganizovanější. Zapojil do ní tajemníka MÚ a z rozpočtu města financovaná média – JUDr. Brunclíka a ryze soukromou „Regionální televizi Turnov - RTT“ a redaktory měsíčníku „Hlasy a ohlasy Turnovska - HOT“. Od roku 1996 měl místostarosta Hejduk se soukromým provozovatelem RTT JUDr. Brunclíkem podepsané smlouvy na statisícové roční finanční „příspěvky“ z městského rozpočtu.

Konkrétní výhrady vůči působení a účelovým jednáním starosty, tajemníka i RTT vyvolaly u nich pocit „ohrožení“. Ohrožení proto pojali myšlenku, že „útok bude nejlepší obranou“ a tak začali promyšleně verbálně útočit na „vnitřního nepřítele“, tajemník dokonce i fyzickým útokem na zastupitele, který byl pověřený řízením slavnostního ustavujícího zasedání. Stalo se to právě v den slavnostního veřejného zasedání zastupitelstva – 30. 11. 1998. Verbální útoky dovršil sám nově zvolený starosta Hejduk, když ve svém inauguračním projevu 30. 11. 1998 sdělil zastupitelstvu a veřejnosti, že ve volbách vznikla a že nyní existuje „ohromná aktivní síla“ – nepolitické strany VPM (Volba pro město). Pro otupení mimořádné úspěšnosti VPM (ve volbách byla třetí z devíti stran) už tehdy prohlásil, že její aktivní síla je „nasměrovaná na destrukci, pomluvy a stížnosti, na vytváření nervózní atmosféry ve městě, na úřadě a městských organizacích“. Po těchto názorech starosty Hejduka se zcela přirozeně začal na radnici zvětšovat a rozvíjet komplex ohrožení. Radnice potom plně využila a podpořila „anonymní aféru“ vyvolanou tajemníkem a dále ji umě rozpracovala do roviny hysterie politického teroru a nyní dokonce s obviňováním „opozice“ ze žhářství a podílnictví na teroristických útocích. Politikaření tohoto druhu je nehorázností.

Představitel radnice se svým koaličním uskupením vzal spravedlnost a právo do svých rukou. Fušuje do vyšetřování a rozhodování orgánům v této věci činným a s podporou neobjektivní medializace vnitropolitického dění ve městě vytváří nežádoucí image města.

Politikaření a amatérizmus tohoto druhu nepatří do správy věcí veřejných a už vůbec ne do slušné, otevřené, občanské demokratické společnosti. Je naprosto nepřípustné, aby starosta se svým uskupením soustavně osočoval, urážel a křivě obviňoval své politické rivaly, omezoval plnění jejich mandátu, aby podněcoval a podporoval nehoráznou medializaci vnitropolitického dění ve městě a to dokonce i mediálními prostředky financovanými z městského rozpočtu.

Za současné politické dění v Turnově - medializaci „politického teroru“ a za zavádějící skutečnosti v řízení správy věcí veřejných - musí nést politickou, občanskoprávní i případně trestně právní odpovědnost především představitel města – starosta.

Prohlašujeme proto, že v důsledku posledního politického vývoje v našem městě budeme důsledně trvat na řádném vyšetření onoho „politického teroru“ kompetentními institucemi, budeme ale také trvat na posouzení a vyhodnocení všech zdokumentovaných nedostatků v řízení města a všech pochybných rozhodnutí, která byla pro město a jeho hospodaření nevýhodná.

Jednoznačně odmítáme nařčení z „politického teroru“. Odmítáme, aby nás kdokoli a jakkoli spojoval s kriminalitou a politikařením, s jejich příčinami a důsledky!

Členové městského zastupitelstva, v Turnově dne 24. července 2000

Břetislav Jansa v.r. (VPM)
p.f. Václav Jenšovský v.r. (VPM)
Josef Kunetka v.r. (VPM)
Mgr. Jiří Mašek v.r. (KDU-ČSL)
MUDr. Václav Severa v.r. (ODA)


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena