MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Rozumný nacionalismus neškodí

Milan Nakonečný

Dnes jsou naše národní zájmy pošlapávány již tím, že, že je soustavně vyprodáváno naše "domácí stříbro", tj. národní bohatství všeho druhu. Že je tato země bezohledně exploatována cizáckými kapitalisty, do známé míry penězoměnci, kteří spíše, než by podporovali zaměstnanost a rozvoj hospodářství, vyvážejí zisky, a to za podpory četných místních kolaborantů, anebo dokonce způsobují krach konkurenčních podniků. Kapitalismus je a není mezinárodní. Mezinárodní jsou pouze prostředky jeho kořistnictví.

Zahraniční investoři, kteří u nás vydělávají, platí našim lidem mzdy, zdokonalují výrobní technologii, aby mohli více vydělávat, ale své zisky vyvážejí. Hovořilo se o nedostatečné kapitalizaci našeho hospodářství na začátku ekonomické transformace a o nedostatečné mezinárodní konkurenci mnoha našich podniků. Avšak kolik stamiliard pohltilo tunelování bank a podniků, kolik konkurenceschopných továren bylo přivedeno ke krachu? Kolik miliard vyvezl pan Kožený a kolik Kožených tu ještě působí?

Kapitalismus zdaleka není optimálně fungujícím politicko-ekonomickým systémem a český primitivní kapitalismus se zběsilou privatizací na jedné a všemožně bržděnou privatizací na druhé straně a přímo stupidním naháněním zahraničních investorů dostal tento stát na pokraj úpadku. Všechny věčné hodnoty byly zpochybněny a zrelativizovány. Zůstala jen jediná hodnota: trh jako absolutně autonomní homunkulus uvnitř státního organismu, který vše vyřeší.

Neutěšený stav dnešní české společnosti je dostatečným důvodem k tomu, aby bylo konečně zúčtováno se všemi těmi ekonomistickými pověrami a pseudoliberárními orgiemi a abychom se opět rozpomněli na své národní zájmy. Na to, abychom se stali pány ve svém vlastním domě a neomezovali své vlastenectví jen na hrdost ze sportovních úspěchů. Vstup do Evropské unie je další politicko-ekonomickou léčkou mocných koncernů globálního kapitalismu, servírovanou v přeslazeném ideologickém nálevu pro intelektuály, s příslibem blahobytu pro všechny. Náš současný nacionalismus je znovu obranou národních zájmů, našeho životního bohatství, našich tradic a naší národní hrdosti.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena