MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Komu vadí historie

Ivan Turnovec

Dostal jsem před pár dny psaní od paní učitelky Evy Clarové, která v něm upozorňuje na fakt, trápící i mne již řadu let. Cituji: Dlouho mi trvalo než jsem pochopila proč na školách dodnes není učebnice dějepisu obsahující dějiny od roku 1945-1989, případně dodnes. Až náhodný zástup za nepřítomnou kolegyni mi rozsvítil v hlavě. Zeptala jsem se studentů, zda znají nějakou literaturu z tohoto období a odpověď zněla NE. Na dotaz zda vědí, co se v této době odehrávalo, kdo a jak vládl, bylo velké NIC. Naprostá nevědomost! Sled dění v poslední době mi dal jasnou odpověď - je to ďábelský záměr. Mladá a nejmladší generace se nesmí nic dovědět o tom, jaká zvěrstva se děla v padesátých letech, šedesátých a dalších létech. Proto už mne ani neudivilo, že dokonce jeden hoch šel volit KSČM - prý mají nejlepší program a vědí, jak udělat pořádek! Ano, řekla jsem - nejdřív začnou znárodňovat velké podniky, banky, doly, zemědělcům seberou půdu, kterou si pracně zničenou a vyčerpanou vydobyli zpátky, pak přijde řada na ty střední a drobné a nakonec na domy a domky a pak nastoupí policejní oddíly s technikou a potlačí hned v zárodku jakékoli náznaky odporu a "udělají pořádek". Absence tohoto úseku dějin tak ale není dluhem jen naší mladé generaci, ale celé společnosti a jednoho dne se může šeredně vymstít...“

Klasickým příkladem je volba šéfa úřadu vlády a hlavně reakce ministerského předsedy na hlasy těch, kteří si ještě pamatují co se dělo a jak se kdo choval nejen v roce 1989 před sametovým převratem, ale i v těch letech předchozích. Je neuvěřitelné jak se pan Gross dokázal účelově seznámit s lidmi, které posléze prosadil, nebo prosazuje do nejrůznějších funkcí (lhostejno zda hospodářských, úřednických, nebo politických). Diskuse kolem pana Přibyla a konec konců i dalších, objevující se v médiích, dnes nutí k zamyšlení. To že je srpen a s ním spojená neblahá výročí (úmyslně uvádím množné číslo, protože kromě šestatřiceti let od okupace, jde i o pětatřicet let od zahájení násilné „normalizace“).

Převlečení konfidenti jsou těmi, kteří se snaží, aby se na to co bylo zapomínalo. Je jich hodně a některým se daří vydávat se dokonce za hrdiny třetího odboje. Zde bych si dovolil apelovat na ty nemnohé, kteří se dostali k materiálům vedeným o nich státní bezpečností. Není totiž od věci zveřejnit alespoň některé „Záznamy z vytěžení“ (jak nazývali zpravodajci StB udavačské rozhovory), Na jeden bych na tomto místě rád upozornil. Turnovský podnikatel a významný horolezec svou spolupráci s StB několikrát popřel. Cibulkovy seznamy jsou podle něho nedůvěryhodné, ty tištěné Ministerstvem vnitra nekomentuje. Záhadou ale je, že zmizel ze seznamů, které jsou na stránkách Ministerstva vnitra (a to vymazání jména paní herečky Bohdanové je stále ještě problém). Ono záhadné zmizení je důvodem, proč uvádím část ze zápisu provedeného kapitánem Vladimírem Schiltem v Semilech dne 30. března 1987. Ta totiž zcela jednoznačně identifikuje pana D Skalského - Josefa Rakoncaje. Autenticita řady dokumentů, ze kterých je pasáž vybrána, je potvrzena odborem archivní a spisové služby MV, která jej dne 13. 2. 2002 odtajnila:

„Dne 2. 3. ve 14,00 byl v prostoru Dolánek uskutečněn konspirativní styk s D SKALSKÝM. Jmenovaný sdělil, že následující den odlétá do Nepálu na další horolezeckou expedici, tentokrát na Mount Everest. S návratem počítá někdy koncem června. K situaci v n.p. DIOPTRA řekl, že v prvních dvou měsících letošního roku se nesplnil plán celkové výroby, dozimetry ano. …“

Uvádět výpis ze seznamu spolupracovníků StB pokládám za zbytečné. Varující ale je to odmítání odpovědnosti, a zde vidím paralelu mezi panem Rakoncajem a Přibylem. Ani jeden není ochoten nést následky za své jednání, které bylo vědomé a promyšlené. A garnituře sociálně demokratických, a ani dalších koaličních politiků, to nevadí. Podobní lidé jsou pro ně dokonce vhodnými partnery.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena