MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vyřeší to nová ministryně?

Ivan Turnovec

Co se týče nemocnic, které by měly být tím základem léčebné péče, je situace velmi nevyrovnaná, také polykliniky nejsou vždy zcela funkční. Vedle kvalitních pracovišť jsou i velmi špatná. Říznout do tohoto vředu se ale nikomu z politiků moc nechce, protože je to velmi nepopulární. Nefunkční část nemocnic měla být už dávno změněna, nebo zrušena. To ale není jednoduché. Důvodů proč není snadné zrušit kapacitně přebytečné a špatné nemocnice je více. Dovolím si připomenout jeden z nich. Část přebytečných nemocnic byla totiž již dříve vyřazena ze státní nemocniční sítě a vznikl tak fenomén Městských nemocnic. Jen málokdy jde o zařízení skutečně kvalitní, ( nicméně i taková existují). Častěji se však jedná o, z městského rozpočtu dotovaná, více či méně soukromá zařízení. Nejedna městská nemocnice slouží omezenému počtu představitelů vedení jako zdroj dobré obživy. Aby to fungovalo, řeší se to “politicky”. Představitelé obecních nemocnic jsou výrazně zastoupeni v obecních zastupitelstvech. Občané volí rádi lékaře a učitele, jde o osoby v obci známé a většinou bezkonfliktní. Dotace od města jsou pak zajištěny, protože nikdo z dalších zastupitelů si nedovolí vystoupit proti požadavkům kolegů z místní nemocnice. Profesionální komunální politici této situace využívají. Lékaři na jejich kandidátkách jim zaručí zvolení nejen do zastupitelstva, ale také posty starostů a jejich zástupců. Vzhledem k tomu, že lékařská lobby má zájem jen o prostředky pro nemocnici, na to, aby se zabývala dalšími problémy města totiž nemá čas, a většinou ani zájem. Příkladem může být naše město Turnov, kde popularity lékařů využívá při komunálních volbách několik “profesionálů” v čele se současným starostou. Žádný z ministrů zdravotnictví se neodváží říci ani základní diagnózu našeho zdravotního systému, vždy se hledají nějaké zástupné problémy. Je to ale chyba, když se ministr jako politický chirurg “neodvažuje řezat do živého.” Se současným stavem souvisí výrazné rozdíly v kvalitě lékařské péče v různých nemocnicích. Zvláště pak v těch, které místo skutečné péče o pacienty, preferování kvalitních lékařů a přístrojů, se starají více o, mnohdy zbytečné, nové přístavby a vybavení kanceláří.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena