MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Morálka v české politice

Ivan Turnovec

Nejnovější aféry, ať už jde o pana Přibyla a jeho činnost v roce 1989, nebo nejnovější tvrzení pana čerstvého poslance Kořistky z US, nutí k zamyšlení. Příslušnost k vládnoucí elitě, přes veškeré proklamace, omlouvá mnohé prohřešky plebejcům neodpustitelné. „Kavalírský“ prohřešek, kterým je opít se v práci, tolerují parlamentní kamarádi téměř ve všech stranických lavicích. Na příkladu pana poslance Kotta se totiž potvrzuje, že v parlamentu už dávno nejde o poslaneckou a stranickou odpovědnost voličům. Ideály jdou stranou, když lze využít pro opilství zavrženého poslance k tomu, aby oslabil poslanecký klub do něhož se dostal díky voličům. Pan poslanec Kott nedovolí sáhnout na svou poslaneckou životní úroveň, a toho koaliční poslanci z US kterým vytrhl trn z paty (byli by totiž bez výhod a finančních prostředků vlastního poslaneckého klubu) rádi využili.

Agresivita a individuální „prosazování přes mrtvoly“ už není jen nadsazenou slovní hříčkou, ale reálnou součástí české politiky i podnikání. Tragédií je, že v určité části společenského spektra jde o něco zcela normálního, o realitu zrůdného přístupu k životu a jeho hodnotě. Morálka ve společnosti je skutečně pokleslá. Visí-li něco ve vzduchu přímo jako životní potřeba celé české společnosti, je to právě slušnost. Osobně věřím, že ta je hrází pro excesy se kterými se dnes potkáváme. Ztráceli jsme ji postupně celá desetiletí, a ani polistopadový vývoj na věci mnoho nezměnil. Možná dokonce to ztrácení ještě urychlil, když za normu jednání a mezilidských vztahů se začaly po pár letech znovu prosazovat nadutost a povýšenost, intolerance, agresivita a neochota k domluvě. S podraznictvím, lží a křiváctvím se setkáváme jako s obecným vzorcem chování už i u značné části nezletilé populace.

Slušnost je proti drzosti opravdu v nevýhodě. Rozeřvaným hulvátům se ustupuje. Starou moudrost, že lepší je drzé čelo než poplužní dvůr propagují i mnozí naši politici. Ti si drzost namnoze zvolili za jediný program. Místo aby se snažili lidem naslouchat, zamořují ovzduší slovní arogancí a vyzývavostí, v níž se domnívají spatřovat svou názorovou pevnost. Se znalostmi to bývá horší a tak ani jinak reagovat nemohou. Navíc se skrývají za své stranictví a to je skoro horší než anonymita.

Směrování společnosti jako celku bude samozřejmě vždycky výslednicí mnoha protichůdných sil. V jejím čele by však měli stát lidé slušní, schopní porozumění a vcítění, nikoli jen okázalého pohrdání názorovým protivníkem a schopní nedej Bože likvidovat své odpůrce i fyzicky. Hrozné je, že zkušenosti z dob vzdálených, ale i nedávných, jsou takové, že si nejsem jist, zda lze současné vládnoucí elitě věřit.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena