MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Turnovský paradox nebo normální stav?

„Žádat omluvu v zemi plné hulvátů je marné a možná i pošetilé. Omlouvat se mohou jen slušně vychovaní lidé, aby se jim dalo věřit, že to myslí upřímně. Krobiáni se omlouvat nejen nedovedou, ale ani nechtějí. Jakoukoli omluvu považují za slabost. Proto se tolik rozmáhá sprostota, jízlivost a uštěpačnost.“

Jiří Ruml má ve svém sloupku nazvaném Hulvátov, který vyšel v Lidových novinách 9. března, obecně platnou pravdu. Arogance některých domýšlivých politiků a úředníků je nekonečná. Patří mezi ně i starosta města Turnova ing. Milan Hejduk, který zkresluje skutečnost velmi často. Bez studu používá i vyložených nepravd jen aby prosadil své osobní plány, případně aby poškodil a pomluvil kritiky svých nesprávných rozhodnutí. Nepravdy o údajné petici proti supermarketu, které využil pro svou komunální předvolební kampaň v roce 1998, opakoval mnohokrát. Za pomoci, ne zrovna nejčistším způsobem placené, místní televize se pokoušel diskreditovat oponenty některých svých autoritativních rozhodnutí. Příkladem může být zrušení autobusových zastávek v centru města. Dalším důvodem jeho výmyslu o petici proti supermarketu bylo, aby zakryl skutečnost, že se neomluvil za urážlivé a hlavně nepravdivé výroky o „neuvěřitelně“ předraženém veškerém zboží drobných obchodníků v Turnově, které pronesl před novináři a ta pak byla uvedena v celostátních dennících. On totiž patří právě mezi ty, kteří se omluvit za své urážlivé výroky nechtějí a ani nedovedou. Otevřenou ale zůstává v tomto případě otázka, zda je takový starosta tím správným reprezentantem města Turnova.

Ivan Turnovec
8. května 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena