MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Doplněk k informacícm o turnovském Hyde Parku

Josef Kunetka

Se zájmem denně pročítám Váš deník. Ve vydání dne 19.8.04 mě zaujala zpráva z regionu SEVERNÍ ČECHY (str. 10) „Zastupitel má Hyde Park“. Jsem oním v článku jmenovaným zastupitelem, jsem členem samosprávného orgánu města, který už delší dobu nemůže se ztotožnit s praktikami řízení správy věcí veřejných, s řízením města starostou Hejdukem. Z těchto důvodů jsem inicioval vznik Hyde Park, jinak více označovaný jako FÓRUM. Svým smyslem a významem toto FÓRUM navazuje na polistopadové OF. Tehdy občané na mítincích OF veřejně sdělovali nám polistopadovým představitelům radnice své představy o otevřené demokratické občanské společnosti, veřejně nám říkali to, co chtějí, co nechtějí a vlastně i to, co na radnici si můžeme dovolit a co nikoli. Takovéto řízení města, bohužel, po rozpadu OF vzalo za své ... .

Dovoluji si Vás požádat o otištění několik doplňujících okolností k článku „Zastupitel má Hyde Park“, domnívám se, že zkušenosti z Turnova mají obdobu i v jiných obcích a městech, že to bude zajímat dosti velký okruh čtenářů Vašeho deníku. Uvítám tedy otištění dále uvedeného ve Vaší rubrice „Z redakční pošty“:

„K článku „Zastupitel má Hyde Park“ (Právo 19.8.04) dovolím si dodat, že jsem zastupitel, který vstoupil do komunální politiky po LISTOPADU ´89, který stále ctí principy otevřené občanské společnosti, který je ve stálém kontaktu s občany (ne jen jedenkrát za čtyři roky v předvolební kampani). Mám to vžité od dob Občanského fóra, kdy s občany jsme jednali na mítincích, kdy jsme s nimi - z očí do očí - prodiskutovali to, co oni chtěli či nechtěli, kdy nám sami určili, co na radnici můžeme a co ne. Po rozpadu OF správa věcí veřejných v polistopadových představách vzala za své. V řízení města se stále více uplatňovala politická moc s jednohlavou většinou, řízení správy věcí veřejných v mantinelech „koaličních“ dohod, bez slyšení veřejnosti. I na komunální úrovni si koaliční mocní začali vytvářet „opozici“ (někdy i vnitřního nepřítele). Dnešní starosta Turnova má své myšlení - tvrdí, že „veřejné diskuse po vzoru Hyde Parku – FÓRA jsou zbytečností a že žádný rozumný člověk nemůže (na FÓRUM) dlouho poslouchat opozičního zastupitele“, a preferuje tříhodinové internetové chatování jednou za měsíc. Starosta Hejduk se nedostavil na žádné dosud konané FÓRUM. Tam by totiž poznal, že FÓRUM je občanů (ne opozičního zastupitele). FÓRUM je těch občanů, kteří chtějí komunikovat s volenými představiteli města i pracovníky úřadu, kteří značně šetří čas radničním pracovníkům, neboť jednotlivě nechodí za „panstvem“ do kanceláří, ale na FÓRUM jsou pohromadě. FÓRUM je i občanů, kteří u starosty a jeho koaličních zastupitelů neuspěli s utvořením osadního výboru, kteří se domáhají zpracování a následně veřejného projednávání strategického plánu rozvoje města ve smyslu metodických podmínek. Občané totiž odmítají názory starosty, že město nepotřebuje strategický plán rozvoje města a Turnovska, že není potřeba mít fundované odborné analýzy pro jednotlivá strategická odvětví. Starosta se uspokojuje tím, že žijeme v „překotné době“ a že se proto musíme rozhodovat ze dne na den. Pro starostu je nějaké veřejné projednávání vytčených aktivit a operačních cílů podobnou zbytečností, za jakou považuje FÓRUM. Starosta Hejduk potřebuje totiž dostatečně volný prostor pro svá různá „předjednávání“, např. pro dálniční koridor městem a Českým rájem, pro stavby nových „překážek“ v záplavových zónách Jizery, náhonu, Stebénky a Libuňky (překážky dopravní, objekt velkoobchodních řetězců ...). Starosta pro svá „překotná“ rozhodování a pro vytčení některých operačních cílů k rozvoji města dokonce ignoruje i vládní nařízení z 24.1.04, které signalizuje překračování limitů imisí i v lokalitě Turnova a Ohrazenic. Radnice se zvolenými zastupiteli a úřednickými odbornými orgány je v otevřené demokratické společnosti pro občany a opomíjení veřejnosti je trestuhodné. Josef Kunetka, občan a člen zastupitelstva Turnova 20.8.04.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena