MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Připomínky k územnímu plánu Libereckého kraje

zastupitelé VPM v Turnově

Vědomi si vůle většiny a zjištění vůle občanů Turnovska, vč. organizované akce koalicí občanských sdružení i vyjádření zastupitelstev dotčených obcí, schválili jsme usnesení našeho zastupitelstva a dovolujeme si jej ještě doplnit následujícími připomínkami a stanovisky:

1. Odmítáme odsouhlasit koridor R 35 Turnovem a dále trasou rozdělující CHKO ČR na dvě části (mezi Kozákovem a Troskami) zvláště proto, že trasa koridoru R 35 na k.ú. Turnov by byla druhým čtyřproudým průtahem města (dokonce pro dálkovou mezinárodní kamionovou přepravu). O prvním čtyřproudém průtahu městem (Ohrazenice-pekárny-Kudr. hodiny-přemostění-Dioptra) rozhodlo ŘSaD , jako držitel financí upřednostnilo tento průtah před přeložkou E65 I/10 na Harrachov (Pekárny-Vesecko-Vápeník). ŘSaD nereagovalo na požadavky polistopadového vedení města na odlehčení Nádražní a Bezručovy ulice, ŘSaD nedokončilo výjezdovou část I/35 z průtahu od Dioptry a nerealizovalo odklonění dopravy ze serpentin na Kamenci.

2. Odmítáme dálniční koridor R 35 pro mezinárodní kamionovou dopravu v úseku Ohrazenice-křížením Přepeřské ulice, s třetím přemostěním Jizery pod Nudvojovice (prostor se zdrojem vody, v záplavovém území ...), křížením Sobotecké ulice a následně údolím Libuňky k BP před Valdštejnskem.

Odmítáme tvrzení ve zpracované koncepci, že čtyřproudý dálniční průtah Turnovem navazuje na „rezervu trasy pro jižní variantu I/35“ z doby dávno minulé. Ona „rezerva“ byla v dřívější koncepci pro dvoupruh a nikoli čtyřpruh, zvláště pak zcela odpadla, neboť ŘSaD realizovalo čtyřpruhový průjezd městem Ohrazenice-Pekárny-KH.... .

3. Odmítáme argumenty zpracovatelů a předkladatelů ÚP VÚSC, že dálniční čtyřproudá komunikace pro mezinárodní kamionovou dopravu v koridoru Českým rájem Turnov – Jičín zajistí také průmyslový rozvoj hornaté krajiny před a za Kozákovem a v Českém ráji mezi Turnovem a Jičínem přispěje k rozšíření služeb a podnikání v turistickém ruchu. Dopravní přístupnost hornatého Semilska lze řešit stejně nutnou rekonstrukcí komunikace mezi Jabloncem-Tanvaldem-Rokytnicí n.J. –Jilemnicí a dále spojením Semil ze zrekonstruované I/10 E65 odbočením ze Železného Brodu.

Pozastavujeme se nad tím, že upřednostnění koridoru R35 Českým rájem je zdůvodněn nutností rozvoje podhorské části LK (Turnovsko, Semilsko), zatím co v ÚP VÚSC se opomíjí rozvoj dřívějšího vojenského prostoru a prostoru po těžbě uranu, tedy od Mnichova Hradiště celé Mimoňsko, Českolipsko, Ralsko. Právě z jižního koridoru dálniční čtyřproudé komunikace Jičín-Sobotka-Mnichovo Hradiště lze navázat na dálniční čtyřproudou komunikaci Liberec-Praha a dále potom propojením a dopravní dostupností vylepšenou komunikací mezi Mnichovým Hradištěm – Mimoní – Jablonným v Pj. až na hraniční přechod s Německem v Rumburku.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena