MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

VPM slouží občanům od roku 1998

Martin Dvořák

Volba pro město (VPM), je politickou stranou s jasným politickým programem, stranou řádně zaregistrovanou, se stanovami, stranickými orgány a s členstvem.

Přesto se ale dost podstatně liší od politických stran, které fungují na počátku 21. století v České republice. Vznikla v roce 1998 krátce před komunálními volbami jako nezakrytě účelové seskupení lidí, kteří se chtěli aktivně účastnit politického života ve své obci, ale měli nějaký důvod, proč nevstupovat do voleb pod hlavičkou některé z již existujících politických stran. Náš volební systém ovšem velice výrazně zvýhodňuje právě strany a partajnictví jako princip. Když jsme zjistili, že je mnohem jednodušší založit v naší zemi politickou stranu, než kandidovat na vlastní pěst, rozhodli jsme se s několika přáteli z východních Čech dát si s tím trošku té práce, založit formálně politickou stranu a tím ušetřit všem našim kamarádům a vůbec lidem v podobné situaci po celé České republice štrapáce s podobnými formalitami.

Nechtěli jsme ale, aby naše uskupení bylo subjektem zcela bez společného názoru, politického směřování a základních společných cílů, což u podobně koncipovaných subjektů obvykle hrozí. Proto jsme si za podmínku případné kandidatury za VPM kladli dodržování stanov, které mimo jiné vylučují ze členství ve VPM bývalé členy komunistických stran a uchazeče s pozitivní lustrací. Trvali jsme také na souhlasu našich kandidátů se základními programovými tezemi VPM, které si můžete společně se stanovami prostudovat na našich webových stránkách www.vpm.cz a které můžeme na tomto místě pro zjednodušení pojmenovat jako “nesocialistická komunální politika”.

Takto vytvořený nástroj ke vstupu do voleb posléze použilo cca 1500 kandidátů kandidátkách v 53 obcích. Z nich se nakonec do obecních zastupitelstev probojovalo 153 našich kandidátů, takže můžeme s určitou nadsázkou říci, že naše volitelnost se 3 týdny po založení strany pohybovala kolem 10%, což by nám lecjaká mnohem známější strana mohla závidět.

Po čtyři roky pak pracovali kandidáti zvolení za VPM v obecních zastupitelstvech, někteří z nich i v obecních radách a dokonce i jako starostové za VPM. Pokus prosadit se v krajských volbách 2000 se bohužel moc nezdařil, v hradeckém kraji jsme získali 4,9% a ke vstupu do krajského zastupitelstva nám chybělo necelých 200 hlasů…

Ale v komunálních volbách v roce 2002 jsme si docela spravili chuť, kandidovali jsme přes 1700 lidí ve více než 70 obcích a s jen pár výjimkami se všude dostali do zastupitelstva, máme starosty (Vysoké Mýto, Zábřeh...) místostarosty, náměstka primátora a celkem přes 170 mandátů po celé zemi. Předstihli jsme tak nejen naprostou většinu neparlamentních stran, ale i třeba ODA, ČSNS a o moc pozadu jsme nezůstali ani za vládní US DEU.

VPM i nadále považuje za svoji “parketu” komunální politiku, do které zahrnujeme samozřejmě i politiku v krajích. Letošní krajské volby jsou tedy pro VPM dalším krokem k tomu, aby ukázala, že komunální politiku můžou dobře dělat i strany, které nemají státní příspěvky a zázemí v parlamentu. A VPM to navíc umí dělat dokonce i líp.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena