MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak VPM předběhla dobu

Ivan Turnovec

Z programového prohlášení cituji: Vztah radnice k občanům – Chceme maximálně umožnit účast veřejnosti na rozhodování a kontrole. Za nezbytnou součást naší práce považujeme časté setkávání s občany (nikoli jen před volbami), komunikací s občany rozumíme také zjišťování veřejného mínění a názoru občanů na konkrétní řešení jednotlivých problémů obce.

Budeme podporovat činnost občanských společenství. Zvláštní pozornost hodláme věnovat ochraně práv minoritních etnik, cizinců a hendikepovaných spoluobčanů.

Hodláme usilovat o dokončení procesu nápravy všech křivd minulého režimu. V práci úředníků i volených funkcionářů chceme uplatňovat mmj. Níže uvedený „Kodex“:

1) Jsme tady proto, abychom sloužili a pomáhali občanovi. Nikoli občan je tu kvůli nám, ale my pro něho.

2) Stejně důležitý jako občan je ovšem také zákon a jeho korektní dodržování ze strany úřadu i ze strany občana.

3) Smyslem naší činnosti není, abychom s využitím znalosti zákona znemožňovali občanům jejich aktivity, ale abychom jim pomáhali nalézt taková řešení, která jsou se zákonem v souladu.

4) Neexistuje žádná abstraktní „Obec“, jejíž zájmy jsou přednější a nadřazené nad zákonná práva jejích konkrétních občanů.

5) Jestliže skutečně není možné vyhovět požadavku občana, je nutno mu to sdělit včas, korektně, s omluvou a s řádným vysvětlením důvodů.

6) Otevřené či skryté pohrdání občanem musí být potíráno se vší důsledností. Výrazem naší úcty k němu je i způsob našeho chování a oblékání.

7) Je naprosto nepřijatelné přijímat jakékoli odměny či „dárky“ za to, že vykonáváme to, co je naší povinností. I bez nich jsme zavázáni to vykonat ochotně a v nejkratším termínu.

8) Nic z toho, co máme v úřadě k dispozici, abychom mohli vykonávat svoji práci, tedy výkonné pravomoci, informace, ale ani technika a materiál, nesmí být používáno pro vlastní potřebu, k vlastnímu prospěchu či prospěchu příbuzných a známých.

9) Při výkonu své práce musíme dbát na maximální efektivnost vynaložených nákladů, neboť se jedná o prostředky, které jdou z kapes všech občanů našeho města.

10) Usilujeme o to, aby občané naší obce mohli být hrdí nejen na svou obec, ale také na její úřad bez ohledu na to, jak je složeno jeho současné politické vedení.

U nás v Turnově máme smůlu, přestože byla při volbách VPM úspěšná, nemá možnost přímo zasahovat do řízení města. Pro starostu a jeho věrné jsou představy o kontrole městského hospodaření a hlavně o tom že by rada města a zastupitelstvo mělo sloužit občanům a ne něčím soukromým cílům nepřijatelné. Etický kodex komunálního politika a úředníka, jak se jej snaží VPM realizovat (mohu připomenout pondělní Hyde Parky a mnohé další aktivity), turnovskému starostovi nevoní.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena