MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Turnovský teror

Za "politický terorismus" označil na dubnové tiskové konferenci Městského úřadu starosta ing. Hejduk opakované anonymní útoky na městské úředníky, hlavně (z 95%) na tajemníka města ing. Žáka ale také na svou osobu. Jde údajně o dva roky trvající napadání tajemníka města anonymními dopisy, ale i ataky proti jeho osobnímu a městskému majetku. Šetření těchto útoků Policií české republiky je zatím bez výsledku (už to je trochu účelové, protože Policie byla informována až v letošním roce).

Nicméně anonymní dopisy, telefonáty, výhružky a poškozování majetku jsou tím nejubožejším projevem, který turnovským občanům nedělá dobrou reklamu. Zaslouží si určitě aby byly vyšetřeny a viníci aby byli potrestáni.

Problém je ale obecnější a tak si zaslouží hlubší analýzu. Neuvěřitelné totiž je, že primitivní anonymní ataky nejsou již vedeny pouze na, hospodu dříve často navštěvujícího, tajemníka města a jeho rodinu, ale i na další občany, kteří se vysedávání po hospodách nevěnují, a to nejen úředníky. Setkal jsem se s tím i já sám. Šlo o reakci na spor se starostou města o informace o soudních sporech. Několik desítek telefonních hovorů s vulgárním obsahem, ale základní informací abych dal pokoj "starostovi", "Milanovi", nebo "Hejdukovi". Důvod evidentní i když nepochopitelný.V žádném případě nešlo o jednoho volajícího, ale několikrát bylo zřejmé, že hlas je unaven z hospody.

Na tiskovce jsem se o své zkušenosti zmínil s tím, že město by mělo hájit všechny své občany. Pan starosta byl o prvních anonymních telefonátech z 10. února (po krátké zprávě na ČT 1, kde byl označen za úředníka porušujícího zákon 106/99 Sb.), informován mým synem, který zvedal telefon. Nicméně před novináři prohlásil, že to je něco jiného (?). Nerozumím tomu, pro mně rozdíl mezi anonymním napadáním ať jde o kohokoli, neexistuje.

Nedalo mi to, abych se nad tím nezamyslel. Vše má vždy své příčiny. Pokud se v Turnově používá neslušných praktik, tak i to musí mít své podhoubí. Ostatně i zpolitizování anonymů v době, kdy je jasné, že radnice (a sám starosta obce) porušila několikrát zákonné normy se jeví trochu jako účelové. Cílem je oddálit šetření radničních pochybení a to tím, že každá snaha o nápravu bude spojována s anonymním napadáním tajemníka a starosty. Osobně se domnívám, že souvislost mezi jednotlivými anonymními akcemi vůči různým objektům (mezi které ostatně patřím i já) neexistuje. Jde o to, že hospodským primitivům již nestačí ubližovat si navzájem. Určitý podíl na této morální pokleslosti ale má i celkové klima v obci. Určitě není dobrým příkladem pro občany, když starosta města využívá k očerňování kritiků, svých problematických rozhodnutí, lživých tvrzení o neexistující petici proti supermarketu. Když tajemník města nevybíravým způsobem napadne městského zastupitele, za to, že jej kritizoval kvůli neoprávněně vypláceným odměnám, a ačkoli dobře ví, že se tento člověk vyjadřuje veřejně a pod svým jménem, tvrdí, že si myslí, že jde o autora anonymů. Jestliže někteří ze zastupitelů jsou ochotni svým hlasem umožnit porušování zákonů. Pokud k výše uvedenému dochází, nelze se divit že ve městě se bohužel děje i to, co je uvedeno výše.

Ivan Turnovec
3. května 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena