MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Úryvek z veselé zprávy o smutné korupci

Petr Czasch

Čím vlastně vůbec můžeme přispět Evropě? Nejen paradoxně trpká a nesdělitelná totalitní zkušenost české architektury, ale i celé české společnosti by byly jako příspěvky pro vstup do Evropy cenné, pokud bychom se s touto zkušeností (historií) nejdříve sami vyrovnali a poučili se z ní.

Vstup naší republiky do EU byl jednak provázen různými projevy euroskeptických nálad a výpadů opozičních stran a na druhé straně pokryteckými gesty vládnoucích stran politických a jejich zástupců. Evropa po nás žádala provést, dřív než do ní vstoupíme, takové protikorupční opatření, abychom ji korupcí (příliš?) neinfikovali a mohli také hospodárně čerpat strukturální fondy za účelem konvergence regionů. Evropští komisaři zejména poukazovali na oblast veřejných zakázek. Naši odpověď na tento požadavek Evropy je možné přirovnat ke šlápnutí na hrábě!

Šéf resortu Ministerstva pro místní rozvoj - hlavního penězovodu strukturálních fondů z EU a zároveň gestora zákona 40 – spolu se svými náměstky a zákonodárci (korupcedárci) účelově a pokrytecky využili „časové“ tísně, začlenili do zákona 40 jen nezbytně nutné části směrnic EU a zároveň nechali vrata korupci otevřená dokořán. Takže v „souladu“ se zákonem 40 nyní můžeme korumpovat a plenit mimo veřejných rozpočtů českých i ty evropské! (Bývalý ministr pro místní rozvoj (JUDr. Pavel Němec), který je za tvorbu zákona 40 zodpovědný, je dnes ministrem spravedlnosti! Jak bude vypadat právo v České republice?)

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU + ZÁKON 40 = POSLEDNÍ (POŘÁDNÝ!) TUNEL NA VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY V NOVODOBÉ HISTORII ČR?!

Náročný byrokratický proces související s čerpáním evropských fondů je opět jen vodou na mlýn spekulantům a resorty „povolaným“ agenturám, v jejichž rukou se žadatelé (především z oblasti komunální sféry a drobných podnikatelů) ocitnou. Již nyní se množí nabídky zajištění zdrojů z EU na investice (a už se také i realizují!) za podmínky současného uspořádání „soutěže“ s předem vybraným dodavatelem. Již se také profilují zadavatelské agentury (na pořádání VSZ) se zaměřením na čerpání strukturálních fondů. Korupci a manipulaci umožňující zákon 40 a vstupní fondy EU představují pro mnohé zásadní příležitost ke svému obohacení. Proto byl „nedokonalý“ zákon 40 přijat? Je jeho smyslem po zdecimování naší pokladny co nejrychleji vyčerpat i pokladnu evropskou?

Jestli nejsme schopni do Evropy nic přinést, chceme do ní zavléct jen korupci a pochybovačné euroskeptické myšlenky a současně také chceme čerpat finanční zdroje na vlastním zaviněním (korupcí a nezaměstnaností) zubožené regiony, jsme země pokrytců, která nemá ve společné Evropě místo. To raději rychle hledejme a pak i seberme poslední zbytky cti, odvahy a mužství - vlastností našich otců a předků, které více než 50 let už jen ztrácíme – a zachovejme se vůči obyvatelům „staré Evropy“ korektně – udělejme referendum pro výstup z EU, žádné peníze nečerpejme a o zasloužené členství se ucházejme někdy v budoucnu, až si „doma“ uděláme sami mezi sebou pořádek. Nejdříve tedy proveďme nezbytně nutný úklid těch nejhrubších nedostatků (tato práce by se dala také plnohodnotně vyjádřit byť i jen pouhými dvěma slovy – čeština je krásná – „zameťme hovna“…) – tj. potlačme chtíč svého vrozeného slovanského incestu a přestaňme se bratr bratra, sestra sestru sami mezi sebou prostituovat (korumpovat) a pro nedostatek času tímto zaměstnáním přestaňme také stále přehlížet beznadějné pohledy davů nezaměstnaných spoluobčanů. O členství ve společné Evropě (krásné myšlence už našeho krále Karla IV.) se ucházejme, až toho budeme vůbec hodni.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena