MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Odchod z US-DEU (vysvětlení)

Michal Drabík

Věc: Kandidátní listina pro volby kandidátů do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané 5. a 6. listopadu 2004

Dnešním dnem jsem si prošel kandidátku a nalezl jsem skutečné osobnosti v Unii Svobody 5 lékařů, mám za to, že lékař by měl léčit lidi a ne se srát do politiky, které nehoví. Ve špitálech je nedostatek lékařů, hlavně že se cpou do politiky, které nerozumí. Důvod: finanční.

A hle, 14 Inženýrů. Jak dojemné a krásné. Ti se měli jako prasata v žitě když mohli študovat za bolševika. Zaručeně všichni byli v SSM, Svazu Sovětsko-Československého přátelství atd. Ale dnes se cpou na významnější posty, tak jako všichni bolševici, které dnes máme na všech významnějších postech. Fuj tajbl.

Dalších 7 magistrů. Že by všichni nenašli uplatnění v civilním sektoru? Ukažte mi z těchto lidí co dokázali nebo udělali? A jakým způsobem se zasloužili o demokracii? Když v pohodě mohli študovat za bolševika.

Unie Svobody má tak malou členskou základnu, že musela na kandidátku postavit 23 nezávislých kandidátů. A nebo v čem vynikají před řadovými členy? Oni toho vykonali více pro US než řadoví členové? Zřejmě jo, když stojí na kandidátkách.

Tudíž US se domnívá, že řadoví občané, kteří nemohli za bolševika studovat pro své politické přesvědčení a za to byli politicky vězněni, perzekuováni, pronásledováni, jsou ta spodina, protože bojovali za dodržování lidských práv a svobody? Takže podle Vás, tito lidé nejsou osobnostmi, pro Vás jsou osobnosti osoby s tituly, kteří v tichosti za bolševika študovali a mlčky ho podporovali. Pokuste se mi někdo vyvrátit tento názor.

Fuj tajbl, to Vám není hanba, že si dovolíte vložit na kandidátku spolupracovníka StB Antonín Honců pod číslem 46. A hle, soudruh-pán inženýr. Jak jim asi muselo být blaze za totality, když se neštítili konfidovat na lidi, kteří bojovali proti zločinnému režimu KSČ. Nenacházím slov. Bylo pro mě až odporné, kde jsem se zúčastnil okresní schůze a naproti seděla takováto osoba. To je výkvět US, která se tady prosazuje jako pravicově orientovaná strana. A nestažte se mi namluvit, že o takových lidech nevíte. Vždyť se chováte jako ODSáci, ČSSD, kteří jsou rovněž těmito osobami prošpekovaní.

Ale o tom nemohu pochybovat, když na tiskovém oddělení sedí další osoba positivně lustrovaná jako spolupracovnice StB Hana Šiková. A nebo opět chcete namlouvat, že Vám toto není známo? Ale to je Vaše svědomí.

Něco k mé osobě: Popravdě řečeno, mi je z toho všeho na blití. Měl jsem za to, že zde máme prosperující pravicovou stranu. Ale hle, ona je profiltrovaná jako všechny politické strany. Mám za to, že jsem právem označován za rebela. Důvod: Jednoduchý. Na rozdíl od těchto všech osobností, které máte na kandidátce, jsem se celým životem zasloužil o demokracii, svobodu a dodržování základních lidských práv člověka. Za toto své jednání,chování a prosazování jsem musel strávit 12 let v komunistických žalářích- koncentračních táborech. Je taktéž pravdou, že jsem byl v 90.roce morálně rehabilitován a finančně odškodněn.

Přestože, jsme po tzv. sametové revoluci 89, pokuste se mi vysvětlit co jste udělali a dokázali pro to, abyste se zbavili komunistických zločinců, konfidentů, politických stranách, poslanců, senátorů, magistrátů, justice. Nic. Pořád se jedná o tytéž osoby. Které nám dodnes vládnou a Vy s nimi. Máte jakousi čest? Ne. Děláte vše pro prachy. Ukažte mi kdo z Vás slouží lidu-občanovi. Žádný z Vás, na rozdíl od mé osoby. Ale Vaši předci a rodiče Vás nikdy neučili mluvit pravdu. Možná že Vás naučili jedno z příslovích: Čí chleba jíš, toho píseň pěj, které bylo komunisty neustále propagováno. Takže se zřejmě všichni chováte kam vítr, tam plášť.

Na kandidátní listině máte 22 plzeňáků. Ukažte mi jednoho z nich, který něco udělal od roku 1989 do současnosti proti těmto komunistickým zločincům, kteří nám tady vládnou ve všech politických stranách a především v zastupitelstvu města Plzně. Nikdo nic. A nebo si je dovolil žalovat tak jako já. Ani omylem. Okresní předseda US Zábranský, člen zastupitelstva, nehnul ani prstem, když jsem žaloval město Plzeň. A to ve dvou případech a obě žaloby jsem vyhrál, co se týče podvodů a zlodějin v zastupitelstvu města Plzně. V takových věcech by se měl jako okresní předseda US sám angažovat v zastupitelstvu. Je to povinnost každého občana, jestliže ví, že došlo k porušení zákona.Ale co to povídám, chudák, on by tam s nimi nemohl v klidu sedět. Jako za bolševika, mlčky všechno přehlížet a nechat je, ať si dělaj co si dělaj. Jen když z toho mohou těžit.

Teď se obracím Sváťo Karásku, především osobně na tebe. Protože jak vidím, tak jsi také v jámě lvové. Nakonec sám jsi zvolil emigraci, rovněž svému politickému přesvědčení. Na rozdíl od tebe jsem zůstal tady a byl jsem vězněn. A po tvém návratu a vstupu do politiky jsem měl za to, že budeš proti těmto zločincům bojovat. A zůstane tady po nás čistý stůl. Ale jak je vidno, tak se nic neděje. Nakonec jsi zvedl ruku pro tuto vládu. Abys ji nepotopil. Tak ať se podle toho ty syčáci chovají. Díky tvému hlasu je US tam kde je. Ale zatím jak je vidět, tak se k politickým vězňům obracejí zády. Za co? Za to, že bojujeme i v současné době proti těmto komunistickým zločincům, kteří nám zde v tichosti vládnou a rozkrádají naši zemi. Na rozdíl od všech pánů senátorů, poslanců, primátorů,starostů, justici, městských zastupitelů a všech ostatních, my jsme toto zlo osobně prožili. Taktéž si si prožil své v emigraci. Takže ti je samotnému dobře známo o čem tady hovořím a popisuji. To je vše co bych měl k Tvé osobě.

Ať se děje vůle boží. Mé rozhodnutí je jednoznačné. K dnešnímu dni, 26.září 2004 ukončuji své členství v Unii Svobody-DEU. Přesto vše, že jsem měl k ní důvěru a věřil jsem jí, že je to ta správná strana, která chce v této zemi něco změnit. Ale opak je pravdou.

K dnešnímu dni, 26.září 2004 ukončuje rovněž syn Tomáš Drabík své členství v Unii Svobody-DEU.

Je mi to osobně líto, že jsme ve Vás věřili. A vlastně celá rodina Vás podporovala. A to nemluvím sám za sebe. Co jsem pro US znamenal, přesvědčování lidí-ovcí tohoto národa.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena