MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Korupce ve stavebnictví II

Petr Czasch

Stavebnictví je (právem) považováno za nejvýznamnější zdroj korupčních příležitostí. Jen oblast VSZ (veřejných stavebních zakázek) představuje ročně cca 13 tis. zakázek, tj. 13 tis. korupčních příležitostí, v celkovém objemu již po několik let více než 100 mld. Kč.

Stát i samospráva vynakládá na investiční rozvoj prostřednictvím VSZ významnou část svých rozpočtů (VSZ ukrajují ročně cca 1/7 – 1/5 státního rozpočtu) a stavebnictví by proto mělo být jedním z nosným pilířů zaměstnanosti i ekonomiky státu. Přes neustálý nárůst objemu stavební výroby (trvale vyšší než inflační nárůst v tomto oboru) stavebnictví naši ekonomiku adekvátně neposiluje. Naopak - významně se podílí na prohlubování dvou nejzásadnějších hospodářských i společenských problémů (nejen) našeho státu – na zvyšování nezaměstnanosti a bujení korupce. A jelikož objem VSZ tvoří cca 50 % z celkového objemu stavební výroby, nešvary v této oblasti (korupce, protekcionismus, nekalá soutěž atd.) se promítají do celého prostředí stavebnictví. To negativně ovlivňuje i ostatní obory, a odvětví na stavebnictví navázané, (negativní synergický efekt). Tragické dopady má korupce také v architektuře a urbanismu. Škody zde způsobené jsou nenahraditelné a poškodí i naše potomky. Je tragické, že korupce ve veřejných zakázkách (VSZ) a s ní spojené negativní jevy stále více prorůstají celou naší společností.

Nepsaná statistika hovoří (ale neprokazuje – chybí bohužel speciální empirický výzkum), že cca 95 % veřejných stavebních zakázek je zmanipulovaných a podléhá korupci. Toto se přímo promítá do zbytečně vynaložených nákladů tisíců poctivých uchazečů (ročně cca 13 tisíc „soutěží“ při cca 5-20 účastnících). Jde o neefektivní a nesmyslné práce jejich pracovníků a zbytečně vynaložené prostředky, které by mohly být využity ve prospěch obce, kraje, nebo státu. Přímé náklady na tuto neefektivní práci činí dle projektu Vnitrostátní offset cca 9 mld. Kč ročně. Nepřímo jsou tak zatěžováni všichni občané naší republiky. Jde o nehospodárné plýtvání lidskými i finančními zdroji.

Stavovská čest i dobrá tradice českých stavebních řemesel trpí. Ze stavebnictví se stává obchod s cennými papíry (obchodování se smlouvami na VSZ). Stavby se stále častěji nestaví, ale skládají. Jedno z rozhodujících měřítek úspěšnosti firem (i státu !?) je pro ekonomy papírová – nikoli reálná! - produktivita. Navíc v honbě za stále vyšší produktivitou pohrdáme řemeslnou a (dělnickou) prací, současně (a to je tragické) tím snižujeme estetickou úroveň architektury staveb. Staří poctiví řemeslníci a dělníci „vymírají“ a mladé nikdo nevychovává – nejsou potřeba?! Stavební firmy nakupují levnější gastarbaitery! U VSZ tím vlastně, za peníze daňových poplatníků pohřbívají stavební odborné a učňovské školství. Aniž si to uvědomují, i sami sebe, a to nejen ekonomicky, ale i morálně. Je tragické, že to zatím nikoho z kompetentních nezajímá. Při tom jde o další problém, jehož řešení necháváme následující generaci.

V roce 2001 pracovalo ve stavebnictví 430 tis. pracovníků (cca 9% z celkového počtu prac. v ČR). Celkový objem stavebních prací činil 264 mld. Kč. Průměrná roční produktivita na 1 zaměstnance byla cca 600 tis. Kč. Podniky s 25 a více zaměstnanci (od r. 1997 s 20) se na celkovém objemu stavebních prací podílely 217,7 mld. Kč a zaměstnávaly 158,6 tis. zaměstnanců. Průměrná produktivita podniků, s 25 (20) a více zaměstnanci, činila tedy 1327 tis. Kč na 1 pracovníka. Od roku 1997 ubývá ve stavebnictví každý rok cca 10 tis. pracovních míst. Přitom objem stavební výroby se neustále zvyšuje! (nárůst objemu převyšuje míru inflace ve stavebnictví). Čím je to způsobeno?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena