MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Patří jim poděkování?

Otakar Grund

Blíží se opět volby do krajských zastupitelstev a myslím, že Turnovákům srdce zaplesá. Místo několika dřívějších kandidátů, ze kterých se do správního orgánu v minulosti dostali jen dva jejich zástupci, se jich tentokráte hlásí hned několik desítek, z nichž všichni jsou jistě rozhodnuti hájit zájmy svého města.

Do volebního boje tak vytáhli politikové, jímž končí zákonné období v komunální sféře a nehledě na svoji únavu z nekonečných schůzí a tvrdošíjného prosazování veškerého dobra ve prospěch svých občanů - a to namnoze i proti jejich vůli – se chtějí dál věnovat veřejné správě. Pohrdli očekávaným odchodem na klidnější posty v ekonomické či výrobní oblasti a chtějí dál do roztrhání těla bojovat za zájmy svých voličů.

Stranou tentokráte nezůstali ani ředitelé podniků a různých organizací, vesměs placených městem. Ti jsou i přes náročnost svých povolání připraveni věnovat veškerý volný čas veřejnému blahu svých spoluobčanů a podobně, jako usilují o co nejlepší podmínky pro své zaměstnance, budou zcela jistě pamatovat především na všechny nás, ostatní.

V jejich šiku jsou i lékaři a učitelé. Ti, které v minulosti neodradily neúspěchy ve stávkách za zvýšení svých platů, se chtějí rovněž zapojit do boje o rovné postavení svého města v regionu nového kraje. Nehledí na náročnost svých povolání, která je tak vyčerpávala v minulosti a s mizivou odměnou a bez ohledu na svůj chatrný zdravotní stav chtějí věnovat třeba i své zdraví ve prospěch nás ostatních. Občané, je proto naší svatou povinností podpořit jejich úsilí ve volebních místnostech! Nehleďme proto v těchto dnech na ojedinělé křiklouny, kteří opět vytahují na denní světlo jejich nedávné neúspěchy, propojení s kamarády ve službách totalitní StB či jejich členství v KSČ a podobné prkotiny. Nevěřme jim ani ve chvíli, kdy budou připomínat střety zájmů těch, kteří by tak chtěli získat peníze pro svá pracoviště a podniky. Oceňme především jejich snahu o vybudování lepší společnosti a podpořme jejich úsilí, nevo že by bylo vše jinak?

„Vám poděkování a lásku vám, kéž zněly by jak zvony…“ chce se mi zvolat slovy básníka, jako vděkem za jejich úsilí a neohroženost.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena