MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Strategický plán města - nebo podvod?

Otakar Grund

Turnov (gr) – Údajně rok a půl připravovaný strategický plán města tvrdě napadli všichni občané, kteří se na veřejné schůzi městského zastupitelstva přihlásili do rozpravy. Naprostá většina zastupitelů pak poslední, třetí variantu plánu rozvoje města přijmout odmítla. Někteří o něm totiž hovoří jako o podvodu, kterého se vedení radnice dopustilo na nich i na ostatních občanech.

Proč tak silná slova o plánu, který by měl zmapovat současnou situaci a potřeby města, určit jeho rozvoj nejméně na 15 až 20 let dopředu a případně zajistit i finanční zdroje z fondů a grantů Evropské unie?

Předně to je systém, jaký vedení radnice pro jeho vytvoření zvolilo. Jmenovalo totiž autoritativně úzký okruh několika zastupitelů, vybralo téměř všechny vedoucí radničních odborů, přizvalo představitele hospodářských organizací města a vybralo pár šéfů místních podniků a firem. Všechny podklady připravilo v úplné tajnosti a předalo je zpracovatelské liberecké Agentuře regionálního rozvoje Nisa s. r. o. firmě, která za jejich sumarizaci shrábla pořádný „balík“. Polovina ostatních zastupitelů mohla návrh plánu spatřit poprvé až v závěru léta na pracovním jednání a pak o několik týdnů později při veřejném schvalování. Veřejnost, přestože je jí účast na samotném počátku tohoto rozhodování vymezena příručkou Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České republiky, zpracovanou v kontextu platného Zákona o obcích z roku 2000, tuto šanci v Turnově vůbec nedostala. Občané tak v době „za pět minut dvanáct“ teprve z hrůzou zjišťují, jaké nové stavby mají vzniknout v těsné blízkosti jejich domovů, o jaké pozemky mají přijít jejich dnešní majitelé a co nového se skrývá za všeobecnými formulacemi plánovaných záměrů, které mohou po zastupitelském „posvěcení“ v budoucnu znamenat prakticky cokoliv.

„V plánu není prakticky nic, co bychom o městě nevěděli,“ řekl zhruba radní MUDr. Martin Hrubý. Poněkud kritičtější byl další zastupitel, který prohlásil, že podobně obecný materiál by dokázala připravit trojice jeho kolegů za dva večery u piva a rozhodně by to nestálo tolik. Proč mají města v Čechách platit statisíce za projekty cizím firmám, pro které nakonec všechny podklady dodají samy, podobně jako mnozí jiní, naprosto nechápal.

Hlavním oponentem procesu tvorby turnovského plánu se stal zastupitel Josef Kunetka (VPM). Ten totiž tvrdí, že vedle pominutí veřejnosti, má plánovaná strategie města výrazné trhliny. Nevychází vůbec z žádných podkladů o měření škodlivých emisí v ovzduší, ani studií geologických, podobně nemá žádné studie ani modelová řešení situace už v tak dopravou zaplněném městě, neřeší odpovědně otázky služeb zdravotnických, ale ani rozvoje turistiky, problémy kultury, dokonce ani nebezpečí povodní ohrožených území a některé další.

Jako vyslovený podvod veřejnosti se ukázala skutečnost, že radnice nám nedokázala předložit téměř žádné podklady k tvorbě plánu čtyř desítek „odborníků“, které sama vybrala do pracovní skupiny. Není divu. Prezenční listiny z jednotlivých schůzek totiž zejí prázdnotou, sem tam se na nich objeví podpis některého z úředníků města. Korunu všemu nasadilo pár dotázaných: Prý se na jednání jen zastavili, podepsali a zase šli na jiná. O čem se rokovalo, nemají vůbec tušení…

Přestože výtky veřejnosti i většiny samotných zastupitelů jsou tvrdé a zcela konkrétní, starosta ing. Milan Hejduk je navenek klidný. Podle něj vše proběhlo legálně, a s vyloučením veřejnosti při jednání o tak důležitém materiálu nejen města, ale celého spádového okolí, si nepřipouští žádná pochybení. Jeho nejbližší zástupkyně, místostarostka PhDr. Hana Maierová tvrdí, že ona sama některé otázky projednávala v městských komisích a navíc, zastupitelé jsou prý voleni lidmi, a jejich prostřednictvím je tedy deklarována účast veřejnosti…

Po odmítnutí návrhu Strategického plánu zastupitelstvem město přikročilo k jeho zveřejnění. Vyvěsilo jej v prostorách radnice a Městského informačního střediska. Občané se tak k němu mohou vyjádřit do 15. října, avšak radnice stanovila vlastní komisi, která rozhodne, které připomínky se projednávat nakonec budou a které ne. „Popíráte veškeré demokratické principy,“ řekl zástupcům radnice na veřejné schůzi zastupitelstva jeden z turnovských občanů Jiří Verich. Další se při odchodu ze sálu pokřižoval a lakonicky dodal: „Bůh opatruj Ameriku…!“


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena