MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Proč je trestána Turnovská televize?

Turnovská televize RTT, respektive její majitel JUDr. Milan Brunclík, má zaplatit za nelegální vysílání pokutu 1 milion korun. Milion je částka hodně vysoká, zvlášť když uvážíme omezený dosah této televize. Pokusili jsme se proto zjistit, jak to vlastně s pokutou vyměřenou Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1999 je.

Ve Výroční zprávě Rady, která byla vydána dne 29. února 2000, jsme zjistili, že v roce 1999 bylo zahájeno celkem 25 řízení o porušení zákona. Neukončených řízení bylo 12, zatím co vyměřených pokut bylo 13. Mezi těmi třinácti ukončenými řízeními je i RTT a pan JUDr. Brunclík. Vyměřené pokuty se pohybují od 10 000,- Kč do 1 000 000,- Kč, s tím, že ty menší jsou za pochybení při uvádění některých pořadů nebo reklam, případně za nedodržení povinnosti informovat včas o změnách adres či majetkových poměrů jednotlivých majitelů.

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání prohřešky proti zákonu také obecně komentuje:

Z hlediska platného zákona 468/91 je především lokální televizní vysílání obtížně zařaditelné. Svým původním určením mělo nahradit obecní rozhlas… Obce v podávaných žádostech na lokální televizní vysílání často ve své argumentaci zaměňovaly komerční a „veřejnoprávní“ vysílání a objevil se i pokus, kdy zastupitelstvo obce vydalo vlastní verzi zákona o „veřejnoprávním vysílání“… (tato věta je věnována představitelům Turnovské radnice, kteří byli JUDr. Brunclíkem uvedeni v omyl a na finanční krytí jeho podnikatelského záměru v dobré víře přistoupili - poznámka autora).

Rada nezpochybňuje legitimitu požadavku obcí na vlastní vysílání, je však přesvědčena, že vysílání musí být v souladu s platnými předpisy. Pokud tomu tak není, je nutno kvalifikovat míru porušení zákona o vysílání a vyvodit sankce.

Ne všichni provozovatelé pochopili základní rozdíl mezi privátním a veřejnoprávním sektorem, který lze názorně popsat tak, že veřejnoprávní sektor vydělává, aby vysílal, zatím co privátní vysílá, aby vydělával. Toto pravidlo se dodnes některým provozovatelům nepodařilo naplnit, takže původní představy o možnosti rychlého zbohatnutí vzaly poměrně rychle za své a stále častěji se mezi provozovateli ozývají hlasy po jakési garanci za úspěšnost jejich podnikání.

Nejvyšší pokuty byly uděleny dvě. Jedna společnosti INTV, s.r.o. za neuvedení změn v údajích předložených v přihlášce k registraci. Druhá pak JUDr. Brunclíkovi za neoprávněné vysílání podle § 20 odst. 5. zákona č. 468/1991 Sb. Neoprávněné vysílání je bezesporu ten největší prohřešek roku 1999 a milionová pokuta tomu také odpovídá.

JUDr. Brunclík při tom v loňském roce opakovaně tvrdil, že splňuje všechny podmínky, dokonce v jedné relaci ukazoval neplatné dokumenty, které vydával za registraci. Dopustil se tím neoprávněné manipulace s doklady, protože registraci ani licenci nikdy neměl. Pochybení by se našla i v označování reklam a vyváženosti vysílání.

Můžeme citovat z jeho textů uveřejněných v Hlasech a ohlasech Turnovska:

RTT je moje dítě a o jeho osudu budu výhradně rozhodovat já jako suverénní občan a firma Aspera TV, kterou jsem si zvolil jako svůj osobní štít… (Většinovým vlastníkem Aspery TV je právě pan Brunclík - poznámka autora).

V létě 1999 se chlubí: „Vytvořil jsem v Turnově všeobecně uznávanou, nejlevnější a při tom nejsledovanější televizi v České republice - RTT…“ „Od 1. července se přechází na veřejnoprávnost se vším všudy. Město Turnov bude platit celý produkt RTT, přičemž od 1. 1. 2000 se uvažuje o rozšíření…“ O desetimilionových finančních nárocích požadovaných na městu Turnov se několikrát jednalo a nechybělo mnoho a starostovi se jejich prosazení málem podařilo i přes výrazný nedostatek peněz v městském rozpočtu.

Neoprávněné vysílání je výrazné porušení zákona, ruku v ruce s tím jde totiž i o nedovolené podnikání a to je trestné. Pravděpodobnost, že by mohlo být porušení zákona 468/1991 Sb. zpochybněno, (v Krkonošských novinách bylo uvedeno, že se RTT, respektive JUDr. Brunclík bude odvolávat), je jen velmi malá.

prom. fil. Václav Jenšovský
zastupitel města Turnov za VPM
10. května 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena