MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

O korupci ve veřejných zakázkách

Ivan Turnovec

Tisková zpráva o korupci ve veřejných zakázkách proběhla za zvýšeného zájmu médií, a to je bezesporu dobře. Stavebnictví v ČR od roku 1989 neustále kulminuje. Přitom současně od roku 1997 ubývá cca 10 tis. pracovních míst ve stavebnictví a množí se případy korupce. Petr Czasch uvedl výsledek svého (neformálního) průzkumu korupce v oblasti veřejných stavebních zakázek, ten je otřesný: 90% zakázek získaly stavební firmy díky korupci a manipulaci s výsledky veřejných soutěží! Provést „korupční obchod“ v souladu se zákony o veřejných zakázkách bylo a je totiž jednoduché - pomocí účelově nastavených „soutěžních“ podmínek (zejména hodnotící nebo kvalifikační kritéria) lze nastavit jakékoliv parametry pro předem zvoleného „vítěze“. Navíc u „soutěží“, kde se používají objektivně měřitelná kritéria (cena, lhůta výstavby apod.) se následně po získání zakázky tyto parametry mění - a čím výš vede politický či korupční kontakt investora (objednatele) nebo zhotovitele, tím snáze.

Dříve platný zákon č. 199/1999 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zákon 199) i jeho nový, ještě více korupci příznivý plagiát - č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách (zákon 40) to vše umožňují - je-li „politická“ vůle nebo zájem zadavatele. Na straně stavebních firem je zájem vždy - buď z důvodu nenažranosti těch, co se zakázkami jen obchodují, nebo nouze těch, co díky nenažranosti obchodníků zakázky a tedy i práci nemají.

Společným korupčním jmenovatelem obou zákonů je také naprostá netransparentnost. Podle zákona 40 a jeho prováděcí vyhlášky (č. 240/2004 Sb.) mohou zadavatelé mlžit ještě dokonaleji. Veřejnost nemá k dokumentaci výsledků veřejných soutěží absolutně přístup a uchazečům byly možnosti ještě zúženy (§ 63 zák. 40).

Z nahodilých korupčních obchůdků se díky zneužívání politických pozic jednotlivci i stranami časem vytvořil systém na rozkrádání veřejných rozpočtů od státního až po komunální. Výsledkem toho systému je hospodářský zločin organizovaný samotnými politiky a politickými stranami - politicky organizovaná korupce. Kauzy: Srba, Tender Group Plus, ČEZ Aréna Ostrava; výsledek auditu veřejných zakázek na pražském magistrátu; chaosem a nehospodárností provázené stavby Parlamentu, krajských úřadů, dálnic, železničních koridorů atd. atd. jsou jen zlomky toho, co vše je dnes možné s veřejnými rozpočty provádět díky politicky organizované korupci a jí účelově přizpůsobené legislativě. Z ceny každé veřejné zakázky tak jde z daní občanů ve prospěch účtu korupčníků 5 - 20 %, což představuje jen z oblasti veřejných stavebních zakázek cca 6 - 24 mld. Kč ročně. K tomu je nutné přičíst ještě cca stejné částky na zisk obchodníků s veřejnými zakázkami - celkem tedy 12 - 48 mld. Kč!

Zákony (199 i 40), které umožňují a zároveň kryjí korupci, manipulaci s výsledky soutěží, nekalou soutěž, spekulativní obchodování s veřejnými zakázkami, nehospodárné nakládání s veřejnými financemi, podílejí se na zvyšování nezaměstnanosti a neumožňují těm kdo veřejné zakázky financují (občanům) absolutně žádnou kontrolu, jsou zákony protiústavní! Jedni občané na to vše doplácejí desítkami mld. Kč ročně a druzí svou nezaměstnaností!

Jak z toho ven? Jednoduše - řešení je, jen dosud není „politická vůle“ k jeho přijetí! Špatný zákon 40 umožňuje prakticky vše - a tedy i okamžité řešení této situace. K výrazné eliminaci korupce (a nezaměstnanosti) stačí zavést dvě opatření:

1. Jednotná kritéria hodnocení veřejných zakázek (dle projektu Vnitrostátní offset = pět kritérií - nabídková cena, nezaměstnanost, produktivita, reference, příspěvek na řešení nezaměstnanosti). Tato kritéria radikálně zamezí možnost manipulace s výsledky soutěží a tedy i korupci a obchodování se zakázkami. Výrazně také přispějí k řešení nezaměstnanosti i ke zvýšení příjmů do státní pokladny (cca 170 tis. pracovních míst a 40 mld. Kč ročně).

2. Veřejnou kontrolu - Veřejná kontrola je (ve Skandinávských zemích) považována za nejúčinnější zbraň proti korupci. Občan - daňový poplatník je konečným investorem každé veřejné zakázky. A když ji platí, musí mít i právo nahlédnout, jak se s jeho penězi nakládá! V oblasti veřejných stavebních zakázek se navíc nepracuje s žádným obchodním tajemstvím. Obchodní tajemství je v tomto případě mystifikace, kterou zadavatelé i firmy používají, aby kryli své zájmy před těmi, kdo veřejné zakázky platí - před občany! Pokud veřejná zakázka není kryta zákonem č. 148/1998 Sb., není důvod něco tajit a vše musí být každému občanovi přístupné!

Dosavadní kontrolní a restrikční opatření i orgány jsou vůči korupci a zvlášť té politicky organizované naprosto nedostačující a neúčinné. S tím se v Turnově setkáváme dnes a denně. Pan starosta kontrolu nedopustí, mohla by totiž něco zjistit.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena