MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kandidátům se o dálnici hovořit nechtělo

Otakar Grund

Dotazy turnovských, i dalších občanů na dvacítku kandidátů , kteří usilovali o hlasy voličů v nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva, se týkaly většinou dopravy. Ta totiž trápí obyvatele čtvrtého největšího města Libereckého kraje natolik, že diskusi rozšířili jen na úzký okruh témat.

Přestože někteří současní krajští politikové tvrdili, že v dopravní situaci tohoto regionu se mnohé zlepšilo, občané poukazovali na špatnou strukturu dopravy veřejné, často doslova „ucpané“ komunikace města, nedostatek vhodných parkovišť, vzrůstající trend nedodržování předpisů i agresivity řidičů. Většina kandidátů přiznala, že doprava v kraji je oblast, která si v budoucnu vyžádá koncepční řešení, jehož rozsah zatím nikdo nezná. Jablkem sváru se stal návrh úseku rychlostní komunikace E 35 mezi Libercem a Jičínem. Zatímco jedni byli kategoricky proti stavbě vedené napříč krajinou Českého ráje, jiní ji obhajovali.

„Kde se ve vás vzala ta drzost, kandidovat do krajského správního orgánu po tom všem, co jste ve městě způsobil?“ řekl téměř doslovně do očí starostovi Turnova Milanu Hejdukovi občan Jiří Verich. Ten jej už na předešlém jednání městského zastupitelstva veřejně obvinil, že ve své funkci potírá základní principy demokracie. Starosta však konstatoval, že jeho názor nesdílí a respektuje vždy usnesení zastupitelů. Verich pak uvedl konkrétní příklady, kdy se tak nestalo.

Za další problém přítomní občané označili komunikaci správních orgánů s veřejností. Jako špatnou ji považují mezi vedením kraje, městy a obcemi, turnovští takto hodnotili i komunikaci mezi vedením radnice a občany. Současní představitelé města však trvali na tom, že zdejší obyvatelé mají dostatek informací o dění v městě v měsíčníku „Hlasy a Ohlasy“ a pak na Internetu. S tím ale veřejnost hlasitě nesouhlasila.

I přes zdařilou snahu organizátorů o účast kandidátů ze všech politických stran a uskupení se však na besedu dostavilo jen pár desítek občanů z města. Místní pozorovatelé se obávají, že účast politikou znechucených lidí v nadcházejících listopadových volbách překročí sotva dvacet procent.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena