MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jaké mají šance ve volbách strany a jednotlivci

Redakce

V krajských volbách roku 2000 vzniklo v Libereckém kraji poměrně pestré zastoupení šesti politických subjektů. Bylo proto zajímavé se podívat, jak vypadá na Liberecku situace před nadcházejícími krajskými volbami.

Výsledky ukázaly, že v Libereckém kraji mírně převažuje spokojenost s výkony krajského zastupitelstva, což je obecněji platné i pro celé území naší republiky. Nepřímo to odráží fakt, že ve vědomí lidí je krajská samospráva jako instituce vnímána pozitivně i přes veškerá omezení plynoucí z omezených pravomocí. Přestože lidé hodnotí krajskou samosprávu v zásadě pozitivně, neodrazí se to patrně v odpovídající volební účasti. Je zjevné, že účast v krajských volbách bude výrazně nižší než u voleb do Poslanecké sněmovny. Většina lidí však má přinejmenším pocit, že by se voleb zúčastnit měla, a tak vypovídá o tom, že k volbám půjde (na Liberecku je to 48%). Častěji ke krajským volbám přijdou lidé starší a také lidé s vyšším vzděláním, kteří si uvědomují důležitost krajské samosprávy. Volební disciplina u mladých lidí je, tak jako obvykle, poměrně nízká.

Minulé krajské volby v Libereckém kraji vyhrála ODS a je i nyní na prvním místě (29%). Výrazně dobré šance má i ČSSD, KSČM a SOS (14%, 12% a 9%). Kromě SOS (Strany pro otevřenou společnost) zde mohou bodovat i NEZÁVISLÍ (4%). Strany bývalé Čtyřkoalice a ostatní politická seskupení již mají šanci velmi malou.

Příznačné je, že občané nejsou o krajských volbách příliš dobře informováni. Zhruba týden před volbami nezná jméno žádného z kandidátů na hejtmana více než polovina všech oprávněných voličů (52%). Předložíme-li však lidem seznam kandidátů, umí si z něho vybrat zhruba 80% občanů Liberecka. Vzhledem k silnému postavení ODS nepřekvapí, že na čelném místě získává přízeň voličů Petr Skokan, starosta České Lípy, který kandiduje za ODS. Stejně výraznou osobností je však i Petr Pávek, starosta Jindřichovic pod Smrkem (nestraník, kandidující za SOS). Na dalších místech se umístili Vít Příkaský (ČSSD) a Josef Vondruška (KSČM). Petr Skokan i Petr Pávek se opírají o přízeň především mladších a vzdělanějších voličů, Josef Vondruška je populárnější u občanů důchodového věku. Zajímavé je také, že Petr Pávek získává podporu napříč politickým spektrem, jelikož jeho osobní preference jsou vyšší než preference Strany pro otevřenou společnost.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena