MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dva symboly turnovského hospodaření

Ivan Turnovec

Je jich více, ale viditelná je kašna na turnovském náměstí. O jejím vzniku se rozhodlo v době, kdy začal dělat komunálního politika ing. Milan Hejduk, v roce 1998. Stavba této kašny je pro hospodaření ve městě typickým příkladem. Peníze ne ní dal jako první z darů mecenáš Horáček. Stavba byla dražší než se plánovalo. Nikdy nebyla zcela funkční, od počátku nedrží vodu. Snaha zabránit prosakování byla opakovaně neúspěšná. Nyní se zastupitelé rozhodli, respektive odhlasovali návrh, že kašna bude vybavena olověnou vanou, aby se konečně prosakování vody zabránilo. Úpravu město zaplatí, realizační firmu z Hořic k reklamaci vady nutit nebude. Tuto firmu totiž doporučil a prosadil jako realizátora kašny právě ing. Hejduk.

I on sám je za těch 6 let starostování symbolem turnovského hospodaření. Od počátku dělal vše proto, aby se stal placeným funkcionářem a aby tak mohl rozhodovat o městských financích. Svého cíle dosáhl přímým řízením veškerých jednání o městských investičních akcích. Obcházel nejprve starostu JUDr. Václava Šolce, a později, když s pomocí slibů skupině tzv. „nezávislých“, radnici ovládl, byl jediným kdo předjednával veškeré investice peněz městských, i milionových darů mecenáše Horáčka. Je zajímavé, že většina akcí v Turnově realizovaných byla předražena nejen oproti podobným v jiných městech (náměstí, nemocniční kuchyně atd.), ale dokonce i proti smlouvám podepsaným na základě výběrového řízení. Veškerým kontrolám se po celých 8 let starosta nejen dokázal ubránit, ale v této době si dokonce na základě nezákonné směrnice sám navrhl a nechal vyplatit odměnu „za úsporu“ prostředků ze státní dotace na rekonstrukci městské kotelny, zásobující teplem sídliště Výšinka. Nyní je na čtvrtém místě na kandidátce Unie pro sport a zdraví, účelovém uskupení které by mělo umožnit jemu a jemu podobným proniknout do krajského zastupitelstva a turnovské hospodaření zavést i tam. Jestli se mu podaří hospodařit i s krajskými penězi rozhodnou na konci týdne voliči.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena