MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Problém významných občanů nejen v Turnově

Ivan Turnovec

V Turnově jsme měli před pár lety problém s označením významných občanů na turnovském hřbitově. Byl mezi ně zařazen i policejní velitel Turnova z roku 1948, který se zasloužil o zatčení a odsouzení mladých lidí nesouhlasících s komunistickým pučem. Zařazení tohoto člověka zdůvodnila místostarostka, historička Hana Maierová (před rokem 1990 vedoucí oddělení historie dělnického hnutí v turnovském muzeu), tím, že o jeho činnosti nic nevěděla. Na odsouzené „letáčkáře“, kteří se svobody dožili, si občané vzpomněli asi rok před nominací významných mrtvých.

V letošním roce získal ocenění středoškolský profesor ve výslužbě Jaromír Horáček. Podílel se v posledních desetiletích prokazatelně na kulturním životě města, nic proti tomu. Žil ale delší čas, a tady už je trochu problém. Při nominaci na tuto cenu byl významný kus života soudruha Horáčka opomenut, nejen jím osobně, ale i všemi kolem nominace se pohybujícími představiteli radnice. Nutno zde připomenout, že na členství v KSČ zapomínají mnozí, i turnovští občané, kteří jsou činovníky státní správy, a dnes se vydávají za „nezávislé“.

V oficiálním zdůvodnění nominace na udělení čestného občanství se píše: „ Jmenovaný je příkladnou osobností a dlouhodobě známou autoritou pro své město, jeho občany a též mnoho vykonal pro několik generací studentů…“ Sám oceněný se ke své minulosti vyjádřil jen: „Nejdříve jsem pracoval jako kulturní pracovník, od roku 1953 jsem učil na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škole, což není nic jiného než dnešní Gymnázium. Ředitelem školy jsem byl od roku 1963 do roku 1970, kdy jsem musel ze školy nedobrovolně odejít z politických důvodů. Naštěstí mi učit nezakázali. …“ O tom, že ještě v roce 1968 vehementně obhajoval a podporoval svou milovanou komunistickou stranu ani slovo. Generace studentů kteří byli panem „profesorem“ znásilňováni komunistickou propagandou, nejsou tím že se stal čestným občanem nadšeni. Nakonec užitečné je použít i vlastních slov pana Jaromíra Horáčka z jeho knihy: Turnovsko v úsvitu dělnického hnutí (1781 – 1921) vydané v Turnově v roce 1962 (byla také jedním z důvodů, proč se stal učitel ředitelem):

„Kolik muselo být vykonáno a kolik obětí přineseno, než jsme mohli říci – jsme občané socialistické republiky. Sen průkopníků socialismu je uskutečněn. Jejich myšlenky – ideje jsou zhmotněny tisícerým úsilím pracujících. … Již 21. května 1921 byla na Turnovsku založena organizace KSČ, která se přihlásila k 21 podmínkám Třetí internacionály.

Boj nekončí, ale pro turnovské soudruhy začíná. Boj veliký, nekompromisní. Ani tato etapa boje není bez obětí. Smrt rve ze středu komunistického hnutí nejlepší syny. Rudý prapor byl nesen dál. Prapor, symbol bojů dělnické třídy, symbol vítězství socialismu v naší zemi. Dnes je uložen v turnovském muzeu. Nemělo by být turnovského občana, ani návštěvníka, který přichází do tohoto kraje za krásami Českého ráje, aby nevzdal čest praporu prvních průkopníků socialismu na Turnovsku. Každý z nás, a zejména mládež bychom si měli položit otázku jaký podíl přinesu já, aby rudý prapor, symbol vítězství dělnické třídy, mohl směle vlát vstříc nové době, komunismu.“

Knihu Turnovsko v úsvitu dělnického hnutí si můžete přečíst v Národní knihovně v Praze, kde je uložena pod katalogovým číslem 54G85548. Přiznám se, že by mne zajímalo, zda ti kdo nominaci připravili budou tvrdit, že toto základní dílko o vzniku komunismu na Turnovsku neznají stejně jako tomu bylo v případě pana Šilhána. Pro osvěžení paměti uvedu ještě poslední větu, kterou „přínosná“ studie končí: „Ať tedy hrdě vlaje – ve svěžím větru vítězného Února a Května, vstříc době, která všem dá všechno podle jejich potřeb, vstříc komunismu.“

Na úplný závěr se jen zeptám: Proč je v Turnově výběr čestných občanů takový jaký je, to zde skutečně nikomu nevadí převlékání kabátů? Výběr čestných občanů města je událostí která by měla mít nadčasový rámec. Ten splňují jen nemnozí.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena