MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Starosta se hádá s některými zastupiteli i se svým zástupcem

Otakar Grund

Starosta Milan Hejduk požádal na letošním předposledním veřejném jednání městského zastupitelstva svého zástupce Jaromíra Pekaře, doslova: „Aby neříkal nesmysly“. A to ve chvíli, kdy se Pekař snažil dodatečně ochránit dvanáctimilionový majetek, který město vložilo jako zakladatel do Vodohospodářského sdružení.

Svazek města a několika okolních obcí se právě nyní rozrůstá zhruba na dvojnásobek lidí, kdy zájem o vstup do sdružení projevila další města, jako Semily, Jilemnice, Lomnice a Rokytnice. Pekař totiž upozornil na to, že majetek Turnova je ve smlouvě nedostatečně chráněn a město by o něj mohlo i přijít. Chvíli předtím napadl i neprůhledné financování likvidace komunálního odpadu. Tady jej rázně podpořilo několik zastupitelů, kteří rovněž tvrdí, že nejen financování, ale celý systém svozu a likvidace odpadu je špatný. Napadli nejen neprůhlednost financování Technických služeb a požadavek na další zvýšení poplatků, ale i paušální platby uživatelů, které zastavily dříve úspěšně zahájený systém separace odpadů. Místostarosta Pekař, který přišel do vedení města z vedení bankovního úřadu jistě ví o čem mluví, i když původní chyby v „městských“ smlouvách půjde dnes opravovat už jen stěží. Na Pekařovu stranu se tentokráte postavil i mírný zastupitel Jiří Tomášek, který téměř doslova řekl: „Vadí mi, že starosta a místostarosta jsou neustále v rozporu a slyšíme dva různé osobní přístupy v tak důležitých otázkách. Jak potom máme hlasovat my, zastupitelé, kteří máme na rozhodnutí jen několik minut?“ Současně požádal o projednání všech případů nejprve v městských komisích. Jeho názor vzápětí podpořila i řada ostatních. Předseda finančního výboru Tomáš Sláma prohlásil, že jeho výbor skutečně žádné takové návrhy neprojednával a i on je zde slyší prvně. Současně slíbil, že do příštího jednání připraví návrh formulace usnesení, které by vedení města nejprve projednání v příslušných komisích stanovilo jako podmínku.

Pozorovatelé soudí, že být turnovským místostarostou někdo jiný, asi by tato epizoda neskončila jen výměnou slov.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena