MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

O odvozu odpadu v Turnově se bude ještě jednat

Otakar Grund

Zachovat původní systém a cenu, a hledat úspory při svozu a likvidaci odpadků, byl poslední návrh Vladimíra Eckerta, než při závěrečném hlasování zastupitelé na konci října návrh nové vyhlášky odmítli. Předešlá debata se točila zejména o finančních nákladech na tuto činnost, kterou provází mnoho nejasností.

Podle informací z předložené zprávy vyplynulo, že původní vyhlášku nedodržovala zhruba desetina občanů a třetina chalupářů, kteří odvoz domácího odpadu nezaplatili. Dotace tak musela činit téměř dva miliony korun a to se stalo i důvodem, proč měl být poplatek od příštího roku zvýšen. Celková dotace města při současném poplatku je skoro 2,5 milionu a proto byly předloženy i rozdílné varianty zvýšení plateb od občanů. Zastupitelé se v obsáhlé debatě především pozastavili nad tím, proč mají schodek neplatičů vyrovnat ostatní?

Tomáš Tomsa poznamenal, že hlavně při jednotné platbě na hlavu je vlastně celý systém demotivující pro ty, kteří odpad dříve separovali. Dnes každý do nádob hází všechno a nehledí na oddělování ostatních materiálů. To přiznal i starosta Milan Hejduk, nicméně trval na tom, že způsob se osvědčil a představitelé města nemají právo jej měnit. Za důležitější prohlásil nalezení úspor při separaci odpadů.

S tím, že chybí lidem motivace pro dělení odpadu, souhlasil mezi jinými i ředitel školy Karel Bárta. Ten totiž potvrdil, že k poklesu separování odpadu došlo i na školách, protože ani děti nic nemotivuje. “Podobně si říkají i lidé: Když si to zaplatím, tak tam vyhodím všechno,” komentoval věc Bárta. Ředitel Technických služeb Libor Preisler potvrdil, že v letošním roce vzrostl objem komunálního odpadu o 380 tun a mnohé zajímalo, kam se podobné množství podělo v minulosti?

Vladimír Eckert zastával názor, podobně jako mnoho jiných, že separace odpadu musí být zvýhodněna a některý odpad bude muset město prostě zaplatit, jinak vzniknou černé skládky. “Kdybychom měli stanovit poplatky za sběrný dvůr tak, aby se nám to vyplatilo, nikdo by tam nejezdil,” doplnil jeho úvahu Martin Hrubý. Někteří další zastupitelé upozornili na to, že není jasný tok peněz a jejich využití v Technických službách a požadovali i z této oblasti přesnější informace, jednotlivci požadovali návrat k systému popelnicových známek.

Zajímavý byl i písemný materiál, který zastupitelům předložil Václav Koďousek z Daliměřic. Ten na mnohé nedostatky současného systému upozornil už vloni, avšak nikdo se jimi nezabýval a z radnice ani neodpověděl. Koďousek upozornil především na to, že vše je dnes pouze na bázi ekonomiky a nezabývá se hlediskem ekologickým. Za absurdní pokládá teorii, že by platící občané měli zvýšením poplatku zlikvidovat propad neplatičů a nazval to alibistickým postojem představitelů města, kteří se nechtějí systémem odpadů příliš zabývat. V závěru se pozastavuje nad některými citacemi vyhlášky, díky nimž pochybuje o tom, že pracovníci městského úřadu mají alespoň minimální právní vědomí.

V navrhované vyhlášce se skutečně objevují perličky: Například, že za osoby nezletilé poplatek zaplatí jejich rodiče, (děti osvojené a další tedy platit nebudou) a nebo že povinnost platit poplatek vzniká dnem narození osoby, když děti do dvou let věku jsou od poplatku osvobozeny a podobně. Není divu, že zastupitelé požadovali přesnější informace o objemu a financování likvidace komunálního odpadu a jednání o návrhu vyhlášky se rozhodli odložit až napříště.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena