MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

To není jen v Petrovicích

Ivan Turnovec

Nechme ale promluvit paní Danu Pickovou z Petrovic: „Prakticky do každého čísla se zdejší opozice, která má v zastupitelstvu 40% hlasů, snaží prosadit svůj příspěvek nebo reagovat na to, co již bylo otištěno. Odpověď redakční rady, která je totožná s vedením radnice, je stabilně zamítavá: přesně tak to bylo s vydáním speciálního čísla Petrovického zpravodaje, na jehož základě byly zrušeny senátní volby na Praze 11. Vedení radnice se za zavřenými dveřmi rozhodlo, že vydá monotematicky zaměřený časopis a zvýší jeho náklad. Opozice se od takového jednání rázně distancovala a požádala, aby její prohlášení bylo publikováno v dalším zpravodaji. Na jednání zastupitelstva označil redaktor radní ing. Říha prohlášení opozice za nepravdivé. Trnem v oku mu byla především věta: „Petrovický zpravodaj se stal tribunou názorů rady městské části, další řádně zvolení zastupitelé nebo občané, kteří zastávají odlišná stanoviska, zde publikovat nemohou. …“ (viz MfD 14.12.04)

Já na tomto místě připomenu, v souvislosti s vyhlášením čestného občanství starší záležitost:

„Na smrt Piku a mnohé další poslal proslulý komunistický prokurátor Karel Vaš…V polovině ledna 2002 Vrchní soud v Praze potvrdil, že bývalý komunistický prokurátor sice poslal ve zmanipulovaném procesu Píku vědomě na smrt, ale vzhledem k tomu, že již byl tento čin promlčen, nelze dnes Karla Vaše odsoudit a poslat do vězení. Katův pacholek potom neváhal rozdávat úsměvy do televizních kamer a říkat cosi o svém vítězství. Člověk by čekal pokorné poděkování a žádost o odpuštění, ale to ne. Jak děsivé, že se vůbec nepoučil a nic nepochopil. Patří snad už dávno peklu?“

Rozhořčená slova redaktora turnovského kulturně-politického měsíčníku Hlasy a ohlasy v jednom z „Nadhledníčků Pavla Charouska“ reagují na trochu podivné vyrovnávání se s minulostí v celostátním měřítku. Podle míry rozhořčení by se dalo čekat, že podobně bude tento redaktor měřit i na domácí půdě, tedy na Turnovsku.

Skutečnost je ale jiná. V případě turnovského okresního policejního ředitele z roku 1948 v Turnově, ve shodě se svým šéfredaktorem Václavem Feštrem, odmítá zveřejnit jakoukoli informaci, a dokonce i jméno tohoto člověka. Fanatický komunista, velitel turnovského okresního oddělení SNB Miroslav Šilhán (1910 – 1980) napsal v roce 1968 osobní vzpomínku, kde se chlubil tím, jak uzurpoval místní občany. Jak dokonce i proti tehdy platným zákonům vyzbrojil místní milicionáře a hlavně jak se postaral o to, že řada zdejších občanů byla na léta zavřena v kriminálech za protikomunistické letáky. Redakce Hlasů a ohlasů odmítla tyto paměti zveřejnit již v roce 1998, kdy jsme po padesáti letech vzpomínali na poslední žijící ze skupiny čtrnácti mládenců „letáčkářů“, zajištěných v roce 1948 panem Šilhánem a jeho lidmi. Poslední ze žijících vzpomínali na léta, která strávili ve vězení. Regionální média na vzpomínku reagovala. Turnovské hlasy a ohlasy nikoli, stejně jako odmítly zveřejnit Šilhánovy autentické vzpomínky, neuvedly ani nejmenší zprávu o „letáčkářích“ a jejich osudu.

Uteklo několik let. V roce 2002 Turnovská radnice věnovala čas a prostředky, vyčlenění významných občanů města nalézajících se na místním hřbitově. Jde bezesporu o zajímavý nápad. Realizován byl pod patronací místostarostky města PhDr. Hany Maierové, která svou profesí historika je pro výběr významných občanů Turnovska zajisté osobou z nejkompetentnějších. Problém byl v tom, že seznam vybraných nebyl s nikým konzultován a že se na jeho schválení nepodílela městská kulturní komise, paní místostarostka to rozhodla sama. Na hřbitově byly v jednotlivých odděleních instalovány cedulky se jmény. Mezi nimi se objevilo i jméno pana ředitele Šilhána. Protestovali členové okresní konfederace politických vězňů, informovala o tom internetová média a česká televize. Jméno bylo sice vymazáno, ale informace o osobnosti pana Šilhána se v Turnovských hlasech a ohlasech neobjevila. Dokonce nebylo opět uvedeno ani jeho jméno, ale naopak byli napadáni ti, kteří na zařazení pana okresního ředitele mezi významné turnováky upozornili média.

Uvážím li, že rozhořčená slova věnovaná prokurátorovi Vašovi panem Charouskem na začátku této poznámky jsou z letošního února, musím se ptát proč je pro tohoto redaktora dosud místní komunistický přisluhovač tabu. Text pochází z roku 2002 a v turnovském kulturním měsíčníku HOT, kam byl zaslán, pochopitelně nikdy (stejně jako řada jiných textů) uveřejněn nebyl.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena