MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co má Turnov od svého starosty

Ivan Turnovec

O co se tedy pan starosta postaral: V prvé řadě o to, že v Turnově chybí koupaliště. Nechal je zavést aby údajně nekonkurovalo sportovnímu areálu, který se ani nezačal budovat. Z investice sešlo, dobrodinec Horáček zemřel a tím vše skončilo. Miliony, a těch nebylo málo, které od něho město dostalo byly starostou rychle zapomenuty.

Do stejné kategorie patří i jím zlikvidované kulturní středisko STŘELNICE. Mělo být rekonstruováno, tak zněl i původní projekt. Místo rekonstrukce bylo ale zcela zbouráno, opět s ideou, on to Horáček zaplatí. Nakonec nezaplatil. A nesmyslné návrhy na získání dotace z EU s tím, že se v Turnově postaví další polyfunkční areál (kterých už je v Libereckém kraji přebytek) pochopitelně neprošel. Všechny jeho současné návrhy jsou vzhledm ke stavu financí v městské kase nesmyslem a jen mají jeho likvidační zásluhu zamlžit.

Jen tyto dvě zásadní stavby o které město připravil by měly být důvodem k jeho odstoupení, jeho staráni se o veřejný majetek nelze označit ve známkové kvalifikaci ani jako dostatečný. Je s podivem, že kontrolní orgány města na tyto skutečnosti stále ještě nereagují. Důvod je jasný, starosta má své věrné, kteří jsou mu zavázáni (připomenu jen odpouštění milionových dluhů městu organizacím vedeným zastupiteli) a také měl značný mediální prostor: na tiskových konferencích města vše prezentoval jednostraně a v městských médiích oponenty nepustil ke slovu vůbec. Ve všech svých příspěvcích publikovaných ve zpravodaji HOT, během celého období až do letoška, chválíval starosta svá rozhodnutí a své blízké. Napadal každého, kdo projevil sebemenší zájem o kontrolu jeho zvláštních rozhodnutí, a halasně při tom křičel o politickém teroru. Dlouho mu vše procházelo. Chlubit se může tím, že prosadil a také podepsal většinu hospodářských smluv na akce (třeba i na základě výběrového řízení) které byly později značně předraženy.

Za připomenutí stojí i jeho výroky z konce loňského roku k trhající se silnici, a praskajícím stěnám budov, Na výšince nad stavbou obchodního domu Liedl. Podle starosty si lidé jen vymýšlejí a nic se neděje. On totiž se svými věrnými, když byl před pár lety na rizika sesuvů upozorněn, nechal komisi pro životní prostředí prohlásit, že v Turnově sesuvy nehrozí. Dnes už i radniční měsíčník HOT musí přiznat, že nebezpečí hrozí, a že zpevnění svahu nad Liedlem a oprava silnice (i porušených staveb) nebude jednoduchá. Klamavé informace jsou ale běžným arsenálem pana starosty.

Bilance není pro občany města lichotivá. I když už mnohým občanům se starostova politika nelíbí, a dokonce to dali najevo při volbách do krajského parlamentu, nemají šanci se tohoto politika „profesionála“ zbavit dříve než v dalších komunálních volbách.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena