MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Byty místo Střelnice

Jan Kovařík

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj bylo pro turnovskou radnici neradostné: Projekt kongresového centra Střelnice zůstal hluboko v poli poražených. Louka v centru města tak zůstane minimálně další rok, ale spíše mnohem déle. Údajně za to mohou špat­ně nastavené podmínky při výběrovém řízení, kdy jed­noznačně dostaly přednost projekty týkající se lázeňství. V prvopočátku však byl oby­čejný šlendriján Turnovské radnice. Jen si vzpomeňte: Re­konstrukce, při které nezbylo ani obvodové zdivo, nestabilní podloží, na které projektant jaksi zapomněl a utopil tak tu­ny materiálu a miliony korun v zemině a v neposlední řadě i prohlášení starosty města který se dušoval, že „vše má dokonale ošetřeno", tedy alespoň týkající se vztahu k fi­nancování akce a vztahu k tehdy štědré ruce Horáčkovy nadace. Opozice, která jeho počínání kritizovala a tvrdila že všechny dohody jsou, jaksi na vodě", dostala nálepku des-truktérů a škůdců. Bohužel, došlo na její slova. Mecenáš zemřel, a to že Střelnice dnes nestojí a ani stát v nejbližší době nebude jde především na konto mrzkého pojištění si to­ku financí. „Opoziční lůza" by tedy měla mít navrch a vůdce, který neumí hospodařit, již dávno svrhnout. Ne však tak v městě granátů.

Podle doporučení starosty města ing. Milana Hejdukaby zastupitelé měli v současné době dát hlavy dohromady a vymyslet, co dál se Střelnicí. Smysluplné využití „placu" je totiž na místě, l když se rad­nice dušovala jak je kvalitně vybavená milionovými pro­jekty, u výběrové komise to mírně řečeno „projela". Jak ji­nak označit dvacáté místo ze sedmadvaceti možných. A pro Tebe daňový poplatníku to znamená, že příští rok zase vytáhneme ze společné kasy nějaký ten miliónek na „zaručený" projekt. Střelnice je totiž i politikum a současné vedení to ví.

Jeden návrh pro zastupi­tele však mám: Přestaňte na-Ihávat lidem, že Střelnice bude v brzké době stát. Zřejmě to nebude nejen za rok, dva, ale třeba i za deset let, podobně jako aquapark v Maškově za­hradě. Město financování ne­utáhne a státu, či EU, je kon­gresové centrum lidově řečeno fuk. Prodejte lukrativní poze­mek v centru do privátních rukou. Věřím, že soukromník jej dokáže zužitkovat lépe než „úřednická šlechta" a postavit zde například byty. Ty byty, na které „Kuvajt Českého ráje" při svých megalomanských akcích v devadesátých letech zapomněl.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena