MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak starosta reaguje na informace v tisku

Ivan Turnovec

Starosta Turnova Milan Hejduk se rozhorlil ve své reakci na jeden z textů zveřejněných v MfD, v poznámku nazvanou Střelnici jednou stejně postavíme začíná slovy:

Polemika pana redaktora Kobery v sloupku "K věci" (Příliš velké sousto, MF DNES, Liberecký kraj, 10.1.2005 pozn. redakce) v níž je na příkladu dosud nedokončeného projektu přestavby areálu Střelnice v Turnově poukázáno, jak si města nejdříve musí vydělat peníze a pak realizovat své potřeby, mě přivedla k následují reakci. Úvodem si dovolím vyzdvihnout osobní názor - zobecňující závěr autora je v současné realitě doby věcně a myšlenkově špatný, možná dokonce i hloupý.

Místo aby se vyjádřil k informaci Střelnici v Turnově zřejmě ani letos nedostaví, zveřejněné také v MfD 10. ledna, si vybral jako zástupný problém trochu nevhodně formulovanou poznámku Příliš velké sousto, pana Kobery. Udělal to proto, aby demagogickou argumentací zamlžil skutečnost, kterou je jeho vina na tom, že je město Turnov bez kulturního domu (ostatně nejen toho). K jeho osobnímu konstatování, že: „Projekt Střelnice nás stál ohromné úsilí za života pana Horáčka i po jeho smrti. Již nyní není bez viditelných výsledků. Za 40 mil. Kč máme připravené staveniště …“, musím důrazně připomenout – žádná prováděcí organizace nepřevezme Turnovskou radnicí „připravené“ staveniště. Upozorňoval jsem na toto i další problémy kolem této investiční akce několikrát. Šlo o diletantsky vyhozené peníze, protože nebyl zajištěn geologický dozor při pilotážních vrtech. Ostatně už začátek akce byl zajímavý – mělo se jednat o rekonstrukci (!!!), ale budova byla úmyslně zbořena celá, s představou: on to mecenáš zaplatí. O tom, že se v Turnově kulturní areál jednou postaví nepochybuji, nebude to ale ani v nejmenším zásluhou současného starosty.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena