MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jde nejen o peníze daňových poplatníků

V Turnově působí soukromá televize nazývaná svým provozovatelem JUDr. Milanem Brunclíkem Regionální Turnovská televize. Tato televize dostává za své pořady výraznou finanční podporu z městské pokladny (z peněz všech daňových poplatníků). Při tom vysílání nemohou sledovat všichni občané města. Navíc provozovatel své vysílání deklaruje jako "Veřejnoprávní regionální kulturní statek". Nesnaží se ale ani v nejmenším o to, aby občanům zprostředkoval objektivní a vyvážené informace. Sám sebe označuje za mecenáše města a dění ve městě komentuje zcela jednostranně.

Provozování lokálního (tj. místního, nebo regionálního) televizního vysílání je možné po získání licence, nebo u kabelové televize registrace. Obojí obdrží pouze fyzická osoba. Náš právní řád zná pouze jedinou veřejnoprávní televizi a tou je ČT. Každé jiné televizní vysílání na území republiky funguje na komerční bázi, (informace od Daniela Korteho bývalého předsedy rady pro rozhlasové a televizní vysílání). Tuto informaci již máme ověřenu i z dalších zdrojů. Je tedy jasné, že vytvoření "veřejnoprávní" RTT smlouvou, kterou sepsala městská rada s JUDr. Brunclíkem na jeho žádost, nemá žádný právní základ. Provozovatelem televize zůstává on jako fyzická osoba a zůstává také plně odpovědný za celé vysílání i v tom případě, že si je nechává smluvně zaplatit.

JUDr. Brunclík uvedl již při předložení návrhu smlouvy městskou radu v omyl. Otázkou je, zda se jedná o úmysl, nebo jen neznalost advokáta zabývajícího se již delší čas televizní problematikou. Uvádění že jde o vysílání veřejnoprávní je nepravdivé, stejně jako v posledních relacích uvedený odkaz, že za obsah je odpovědné město. Město nemá vůči panu Brunclíkovi žádné závazky a co je důležitější, nemá žádné závazky vůči občanům připojeným na RTT. Soukromá komerční televize, kterou RTT je, je povinna sama sjednat podmínky se svými partnery, mezi které patří i diváci. Navíc vysílání této zvláštní soukromé televize bylo v uplynulém období velmi neobjektivní. V předvolební komunální kampani poškodilo nepravdivými výpady kandidáty strany Volba pro město. Dělalo ostentativní předvolební reklamu tzv. Nezávislému bloku a protežovalo bývalého místostarostu ing. Milana Hejduka.

Dne 30.9.1998 byla ustavena s.r.o. ASPERA TV s adresou Praha 10, Na pahorku 9. Tato společnost nabídla, že převezme vysílání RTT od pana Milana Brunclíka. Zajímavé je datum registrace u pražského soudu, které se prakticky neliší od projeveného zájmu o vysílání RTT, je to 7.10.98. Podnikový rejstřík této společnosti je velmi "universální". Jeho základem je nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, teprve mezi dalšími body je poradenství v televizním vysílání a vlastní TV produkce, ovšem bez licence či registrace.

Je zcela jasné, že společnost byla zakládána s úmyslem převzít RTT. Jejím jednatelem a hlavním podílníkem je JUDr. Brunclík. Skutečností jistě zajímavou jsou i finanční požadavky, které pan Brunclík předložil městu Turnov 28.9.1998. Cituji z požadavku Kulturní komisi MÚ Turnov ze dne 28.9.98: "RTT potřebuje svou vlastní budovu, nejlépe vilu s parkováním…. V příštích šesti letech je tedy třeba uvažovat pro RTT jen v jejím základu v Turnově jakožto vyšším televizním centru s investicemi v rozsahu 8 - 12 milionů korun a ročně s provozními náklady 2,5 milionu korun." Celé znění požadavků je uvedeno samostatně pod názvem "Požadavky výkonného ředitele RTT Milana Brunclíka".

Ivan Turnovec
11. prosince 1998


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena