MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Sdružení fotografů Euroregionu Nisa v roce 2005

redakce

Na území Euroregionu Nisa působí od roku 2000 volné sdružení fotografů nazvané KONTAKT. Sdružuje zájemce z Turnova, Liberce, Jablonce i dalších míst nejen v Čechách, ale i v Polsku a Německu. Pořádá pro zájemce o fotografii pravidelné besedy se známými českými i zahraničními autory. Dále pravidelná fotografická bienále ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE. Aktivně se podílí na pořádání ekologické fotosoutěže ZEMSKÝ RÁJ, pořádané turnovským fotoklubem Safír pro autory z celé Evropy. Spolupořadatelem této soutěže, bude od příštího 16. ročníku i Ministerstvo životního prostředí. Pořádá každoročně členskou výstavu v galerii Belveder v Jablonci n.N. Aktivně spolupracuje s polskými a německými kolegy při výměnách autorských a klubových kolekcích. Fotografové z Kontaktu pořádají i mezinárodní fotodílny. Naposledy v Českém ráji. Na září 2005 připravují podobné setkání v NP České Švýcarsko. Z těchto setkání vznikají velmi zajímavé kolekce fotografií, které pak putují po výstavách i mimo Euroregion Nisa, ale hlavním přínosem je výměna zkušeností a možnost začínajících fotografů získat praktické zkušenosti. Již druhý rok vyjíždějí s turnováky po Evropě, kde navštěvují Národní parky a s požehnáním jejich ředitelů se dostávají do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Fotografie z tohoto cestování pak mohou shlédnout návštěvníci výstavních síní. V roce 2003 to byla výstava fotek ze Slowinského NP ( zatím tři reprízy) a letos se připravuje kolekce z Durmitoru a NP České Švýcarsko.

Je toho ještě více co Kontakt pořádá pro zájemce o fotografii. Hlavně se zaměřuje na mladé a začínající autory. Pro ně pořádá kurzy, přednášky, fotodílny a fotozájezdy. Také jim umožňuje jejich tvorbu prezentovat na fotosoutěžích a výstavách pořádaných nejen na území ČR.

Na konkrétní větší projekty se jim zatím daří získávat finanční podporu od nadací, obcí, ministerstev, firem a jednotlivců. To znamená, že na soutěže, výstavy, přednášky se nám nějaké ty prostředky daří sehnat. Na optimální krytí ale většinou nestačí. Rozsáhlejší akce jako jsou několikadenní fotodílny a fotocesty si zájemci hradí v plném rozsahu sami. Doposud všechny projekty připravuje předseda sdružení s některými členy rady sdružení. Vše na vlastním zařízení a za vlastní finance. Jedná se o stovky hodin práce. Čtyři uplynulé roky lze hodnotit jako úspěšné. Ukázalo se, že činnost sdružení je smysluplná a oživuje kulturní nabídku v regionu. Pravidelné výstavy již mají své stálé návštěvníky a zájem o ně neustále stoupá.

Přehled části akcí připravovaných sdružením Kontakt na rok 2005: 1. Výstavy v kulturním centru LIDOVÉ SADY v Liberci. Vedení tohoto velmi známého a hodně navštěvovaného zařízení nás požádalo o zajišťování výstav v obou výstavních prostorách po dobu nejméně jednoho roku s možností v této spolupráci dále pokračovat.

2. Kontakt ve spolupráci s turnovským fotoklubem Safír pořádá výstavy ve stejnojmenné výstavní galerii v muzeu Českého ráje v Turnově. (12x do roka)

3. 1. dubna 2005 bude v galerii Belveder muzea Skla a bižuterie v Jablonci n.N. slavnostně zahájena již čtvrtá výstava fotografů Euroregionu Nisa. Účastnit se mohou všichni fotografové z Německa, Polska a od nás. Je to jedinečná příležitost dát právě mladým začínajícím autorům možnost porovnání své tvorby dokonce se zahraničními kolegy.

4.III. ročník - ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE.Tento projekt má pomoci při zachování dlouholeté tradice černobílé fotografie u nás. Je o něj veliký zájem i od autorů ze zahraničí. Proto jsme umožnili i účast fotografů z Euroregionu Nisa.

5. Kontakt je také spolupořadatelem celoevropské fotosoutěže s ekologickou tématikou ZEMSKÝ RÁJ. Od letošního 16. ročníku je spolupořadatelem také Ministerstvo životního prostředí ČR.

6. Kontakt pořádá pro zájemce také přednášky o fotografii. Na tyto akce /nejméně 4x do roka/ zve významné autory od nás i ze zahraničí.

7. Kulturní centrum v polské Kamienné Góře se obrátilo na Kontakt s projektem uspořádat výstavu fotografií radnic obcí a měst Euroregionu Nisa. Touto výstavou doplnit říjnové oslavy jednoho sta let tamní radnice. Kolekci pak nabídnout k vystavení v dalších městech regionu.

8. V oblasti vzdělávání připravujeme dotáhnout spolupráci s TECHICKOU UNIVERZITOU V LIBERCI, při přípravě rozšíření Univerzity třetího věku o obor fotografie. Zopakujeme loňský kurz Základy fotografie – 10 lekcí pro začátečníky. Obnovíme spolupráci s klubem Na Rampě v Jablonci n.N. pro pořádání fotodílen.

9. S fotografy z polského Boleslavce připravujeme cyklus tématických soutěží pro děti ze základních škol Euroregionu Nisa. Na tento projekt požádají polští kolegové o podporu z grantů EU.

10. Na žádost kolegů z Polska zajistí Kontakt cyklus přednášek v Jelenie Góře našeho předního pedagoga v oboru fotografie pana Prof. PhDr. Ludvíka Barana DrSc, AFIAP.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena