MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dvě úvahy starosty Turnova

Ivan Turnovec

„Na konci roku jsme jako vždy mohli trošku zvolnit pracovní tempo. Konečně přišel čas na dotažení drobných restů, každý rok jsou příjemná vánočních setkání se spolupracovníky a partnery z mnoha oblastí. A tu dobu jsem také hodně vnímal a přemýšlel o dvou důležitých, doprovodných okolnostech mé činnosti na radnici.

V prvé řadě to bylo oživení mnohaletého přání, aby všichni Turnováci dostali do rukou co nejvíc správných informací a poznali, že mnoho věcí je vlastně úplně jinak, než je jim podsouváno z médií, některými mými kolegy zastupiteli, nebo než mají svůj osobní pocit. Jak bych si přál, abych mohl častěji ukázat na ty, kteří jinak mluví, nebo se přetvařují a jinak reálně konají. Tyto věci však nikdy nedokážu ovlivnit v takové míře, jak bych chtěl. Musím je respektovat, jako stálou nepříjemnost své práce a snažit se je co nejvíce otupit. Například pomocí HOTu.

Druhou věc již mohu ovlivnit více, a to pomocí potřebných řídících schopností, nebo výběrem svých spolupracovníků. Mnoho svých kolegů jsem vyzval: „Podívej se v klidu zpět na uplynulý rok. Co jsi udělal během celého roku navíc? Co byl tvůj vlastní nápad, dotažený do úspěšného konce? 7. jakého pracovního výsledku jsi měl upřímnou radost, když už v práci trávíš převážnou část dne ? Čím jsi posunul město dopředu ? Nebo ti celý rok stačila rutina a plnění něčích rozhodnutí?" Netvrdím, že by správné vykonávání každodenních úkolů bylo špatné. Chci však vyslovit názor, že jen mimořádná osobní iniciativa, zaujetí pro věc a snaha alespoň jednu zažitou věc změnit k lepšímu, jsou vlastnosti posouvající každou firmu, město, ale i jedince opravdu kupředu. A tohle platí nejen o práci, ale také o rodině a o životě každého z nás. A pokud se ptáte, jestli jsem slyšel od kolegů hodně skvělých odpovědí, tak upřímně přiznám, že jich mělo být víc.

Je nyní na místě, abych poodhalil mé letošní pracovní výzvy. Chtěl bych se svými spolupracovníky opět dokázat něco, co před námi desítky let na radnici nikdo nedokázal. Mými speciálními cíly je zahájení ohromných akcí odkanalizování rozsáhlých městských částí Mašova, Pelešan, Rohozce a Daliměřic a další posun příprav sportoviště v Maškovce. A všem čtenářům do letošního roku přeji alespoň jednu zásadní pozitivní změnu, nebo jednu věc navíc, o níž se sami svým přičiněním zaslouží. A to nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě.“
Ing. Milan Hejduk, starosta

Tak nám jsou panem starostou přány správné informace – asi o tom, jak pečlivě je připraveno staveniště pro kulturní areál Střelnici, nebo jak si vymýšlejí občané o nějakém praskání silnice a jejich domů Na výšince, vybírám z toho o čem nás sám nedávno informoval. Oni mu to totiž podsouvají média a nepřátelští zastupitelé.

Chtěl by ukázat na ty co se přetvařují a jinak mluví a jinak jednají – sám jedná stále stejně – brání se jakékoli kontrole a nedbá ani na rozhodnutí občanů a zastupitelstva (stačí připomenout jeho vyjadřování se k dálnici Českým rájem, nebo o něco starší snahu prosadit vybudování asfaltovny v katastru města).

Otupování občanů prostřednictvím HOT se mu celá léta dařilo Nyní to už tak jednoduché není, i když na druhou stranu, právě v únorovém čísle se objevila pod textem Důvěřuj ale prověřuj aneb unáhlené soudy redaktora Charouska poznámka: Tento text není vyjádřením stanoviska vydavatele a zavazuje pouze autora.

A co se týče jeho vyjádření k podřízeným? To už předvedl před pár lety – jediný moudrý starosta nestačí zvládnout všechno, chyby dělají jen podřízení. Sám se přeci z takových dotazů jako sám uvádí nikdy zpovídat nebude (nebo alespoň dokud bude na radnici vládnout).

A co se speciálních cílů týče – ohání se něčím co mělo být realizováno již před lety. Na kanalizaci v uplynulých letech v městském rozpočtu nezbylo díky megalomanským plánům, jejichž původcem byl pan starosta. Ony jen peníze utopené v projektech a nekvalitní přípravě staveniště Střelnice, nebo milionové dluhy odpuštěné organizacím loajálních zastupitelů, by na značnou část plánované kanalizační sítě, stačily.

K poslední větě pana starosty jen tolik, že se snažím, na stránkách turnov.zde.cz nejen touto poznámkou, aby se občané dověděli alespoň část pravdivých informací o některých akcích pana starosty.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena