MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jaké by měly být priority turnovského tajemníka?

V současné době probíhá druhé kolo výběrového řízení na tajemníka města Turnova.

Již během komunálních voleb v roce 1998 bylo jednou z podmínek, že bude pan tajemník vyměněn. Výměna se protahovala až do letošního roku, hlavním důvodem bylo zachování kontinuity řízení a hospodaření. Zastupitelé, kteří byli zvoleni s programem, že budou revidována starší rozhodnutí o hospodaření, byli zatlačeni do opozice.

Nicméně v době kdy by měl nastoupit nový tajemník není od věci upozornit na to co by mělo být při obnově úřadu prioritou pro jeho chod. Dovolím si uvést ty, které jsem navrhoval během prvního kola výběrového řízení:

  1. Prověření a zvýšení počítačové gramotnosti úředníků v jednotlivých odborech
  2. Zveřejnění úplného stavu majetku, prověření, případně doplnění databází v městské počítačové síti
  3. Prověření převodu společného majetku buď do vlastnictví města, nebo druhého spolumajitele
  4. Zajištění občanské informovanosti o smlouvách města s organizacemi kterých je město zakladatelem (Technické služby, teplárenská a další)
  5. Prověření efektivnosti právního zastupování města a řádná evidence realizovaných soudních sporů včetně nákladů, s hlavním zaměřením na spory majetkové
  6. Prověření formální a právní správnosti hospodářských smluv a výběrových řízení

Věřím, že náměty které zde občané uvedou budou pro nastupujícího tajemníka vodítkem, a že se nad nimi zamyslí i městská rada.

Ivan Turnovec
5. června 2000


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena