MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Spalovat zahraniční odpady?

Ivan Turnovec

Hledat kde je pravda není jednoduché. Každá technologie má svá úskalí. Ale ani představy ekologů amatérů, zvlášť pokud se zaměřují místo na základní zdroje znečištění až na ty koncové, neovlivní skutečnost, že komunální odpady vznikají a je nutno přistoupit k jejich likvidaci.

Liberecká spalovna existuje, technologie spalování je ověřená a měla by pomáhat likvidovat odpady z co nejširší sběrné oblasti. Člověk by očekával, že od jejího otevření, bude díky spalování, postupně ubývat skládek. Jenže tomu tak není, a to není v pořádku. Důvod, kterým argumentují obce, řemeslníci, podniky, i vedení spalovny je prozaický – peníze. Problém totiž nastává ve chvíli kdy chce společnost TERMIZO „obvyklý zisk“. Ředitel spalovny Pavel Bernát prohlásil minulý týden v MfD, že: české ceny jsou příliš nízké a spalovna je kvůli tomu ve ztrátě.

Stav je ale takový, že odvoz odpadu na skládku stále ještě vyjde levněji než jeho likvidace spalovnou. Spalovna je vydávána za závod na využití odpadu. Čeští zákazníci jsou chápáni jako nutné zlo a pokukuje se po zahraničních. S německou společností München Recykling se vedení společnosti TERMIZO dohodlo že se v Liberci budou spalovat komunální odpady z Německa. Pro spalovnu by to znamenalo významné „EKONOMICKË“ vylepšení hospodaření. K realizaci dohod zatím nedošlo. Dovoz odpadu zakázal ministr životního prostředí. Není to poprvé, snah dovážet odpady, a dokonce i nebezpečné již několik bylo (vzpomínám na tomto místě na první aféru hned po roce 1990, kdy pražská společnost GEOINDUSTRIA nabízela opuštěnou šachtu jako skládku nebezpečných odpadů). Společnost TERMIZO i její německý partner se odvolávají paradoxně právě na to, že spalování odpadu není jeho likvidací, ale využitím.

Ať dopadne odvolání jakkoli, konec konců do liberecké spádové oblasti patří i území za českými hranicemi, jeden zásadní problém tady je. Proč se nespalují veškeré spalitelné odpady z libereckého území. Plošné skládky jsou problémem který je pro životní prostředí významnější než spalovna, jejíž emise lze sledovat. Navíc je pravdou, že emisní zatížení ovzduší spalovnou je méně nebezpečné, než znečištění pevnými palivy využívanými k otopu domácností (na leckteré vesnici je během zimy vzduch daleko horší než ve velkoměstě). Kapacita spalovny by měla být vytížena v prvé řadě odpadem českým. Jako zpracovatel by měla mít požadovanou cenu za surovinu (placení dodavatele surovin není v průmyslovém systému obvyklé) skutečně jen minimální. Dotace na provoz, nicméně po řádných prověrkách efektivity, by měl hradit právě ministr životního prostředí. Ten by také měl, a pokud možno bez problémů, dovolit využití volné kapacity spalovny i pro zahraničního účastníka s tím, že tato kapacita by se využívala bez tuzemské ekologické dotace. Prioritou by mělo být aktivní omezování skládek se směsným odpadem.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena