MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Střet zájmů politiky netrápí

Ivan Turnovec

Názor nevládní organizace Transparency International, který je logický, totiž: kdo se chce naplno věnovat službě veřejnosti a nechává si za to platit, je natolik vytížen, takže představa o osobním čase na podnikání je přinejmenším sporná, nejsou ochotni naši politici akceptovat.

Stejně jako tomu bylo za komunistické totalitní vlády, dochází ke kumulaci funkcí. Ti kteří sbírají funkce se tváří bohorovně a tvrdí, že jsou dostatečně výkonní. Ale nemají pravdu – kvalita zákonů (parlamentních, nebo vyhlášek krajských či obecních, které připravují) tomu neodpovídá. Představa o výlučnosti „vyvolených“, zapomínajících že jim při volební kampani pomohla komerční reklama a peníze (často ze záhadných zdrojů) jejich stran, je někdy nepochopitelná. Nebudu zde vzpomínat na dnes již exnáměstka ministra vnitra pana Vacka a jeho prezentaci osobního vzdělání.

Spíš mne zarazilo (po napsání svého příspěvku jsem se dověděl, ke svému zděšení, že to není specialita liberecká, nýbrž věc zcela běžná), že slušně placený radní pro dopravu Krajského zastupitelstva, v civilu daňový poradce, neukončil po dobu svého setrvání ve funkci své podnikání ale naopak, dokonce uváděl svou krajskou úřední adresu na svých komerčních webových stránkách. Pan radní tvrdí že: „Musel jsem podnikání omezit na večery a víkendy (to je ale v rozporu s uvedením adresy do krajského úřadu, pokud je k zastižení pouze večer, jak sám uvádí – poznámka autora), což je bohužel na úkor rodiny.“ Podobní lidé se pochopitelně brání proti zákonu o střetu zájmů (i když ten populisticky a právě s vědomím že nemůže projít, protože poslanci bez ohledu na stranickou příslušnost se nenechají připravit o ne zcela legální zdroje příjmů). Pro menšinu poctivě smýšlejících poslanců a zastupitelů je tato situace traumatizující. Na závěr si dovolím připomenout slova jednoho z nich, krajského zastupitele – dost pochopitelně opozičního – Petra Pávka jimiž na výše zmiňovaný postup pana radního, reagoval: „Chování radního Richtra je jednoznačně v rozporu s dobrými mravy. Ve veřejné funkci je uvolněný, tedy pobírá za ni plat a odměnu, a proto by měl svou podnikatelskou činnost na dobu svého mandátu uspat. Pokud ji chce vykonávat dál, měl by se vzdát platu a odměn, které jsou spojeny s jeho funkcí radního.“

Na dobré mravy naše politická scéna moc nedá. Nicméně slova pana Pávka si prezentaci zaslouží a měla by být sítem od úrovně komunální až po tu celostátní.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena