MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Potřebuje Turnov další supermarket?

Václav Jenšovský

S dalším supermarketem v centru Turnova nelze souhlasit. V roce 1919 se v Turnově se konal první studentský majáles v novém státě - Československé republice. Tehdejší mládež se ráda scházela a promenovala na perfektně upravené cestě - alejí podél Stebénky, ze Sobotecké ulice až k elektrárně Možných. Vím od svého dědy, který v té době byl vrchním zahradníkem Korseltova, později Maškova velkozahradnického podniku, a přítelem p. Josefa Pácala (známého ochránce městské zeleně a tvůrce většiny lipových alejí ve městě, včetně obou základních městských parků pod vedením Rývovým), že turnovský Okrašlovací spolek vážně už tenkrát usiloval o parkovou kultivaci většiny území zvaného Koňský trh. Přitom dlužno podtrhnout, že tehdy tato městská oblast ani zdaleka nebyla tak zubožená, jak se stalo později, zejména pak v období výstavby komunistického Socialismu v Turnově.

Uvažovalo se, jak mi kdysi vyprávěl můj děd, že by městskému jádru prospělo i toto místo náležitě (kultivovaně) ozelenit a zpřístupnit pěší veřejnosti. S nějakou větší stavební aktivitou v těchto místech naši předci rozumně odmítali kalkulovat, neboť dokázali brát v úvahu stálou povodňovou hrozbu; ostatně pamatovali zhoubné povodně, jež dokázaly společnými silami způsobit Jizera a Stebenka.

Na tohle všechno nutně vzpomínám na zkušenosti mé matky i mých prarodičů, kteří v těchto místech dlouhá léta žili a přes jeho mnohé nedostatky jej milovali. Považuji to i za jasné vybídnutí, abych se i já osobně postavil proti zaplevelení Turnova nevkusnými železobetonovými krabicemi různých těch supermarketů, dokonce přímo v jeho citlivém centru. Myslím, že naši předci dobře věděli i cítili, že ke kultivaci např. Koňského trhu nebo i takových Trávnic patří přidat spíše mnohem více zeleně a něco na uklidnění tohoto prostoru - a to ještě neznali surovou agresivitu rychle rozšířeného automobilismu, s nímž už máme co do činění právě my. Přitom je tehdy z jihu ještě obklopovalo za říčkou Stebenkou překrásné těleso Maškova arboreta vzácných cizokrajných dřevin (už tehdy zejména zmohutnělých buků a jehličnanů), jež bylo kouzelným sousedstvím právě Koňskému trhu (tenkrát mnohem upravenějšímu, než je tomu od dob komunismu dodnes). Dnes v těch místech ční zase jen železobetonová konstrukce mostu, který si bolševici vymysleli pro svou koncepci „průtahu" dálniční dopravy samým Turnovem /!/ právě tak, jako si v současnosti velkopansky a autoritářsky představuje vadně ambiciózní starosta Ing. M. Hejduk "modernizaci" samotného města a hlavně Jeho citlivého středu! Nešťastný Turnov, podaří-li se tyhle extravagance realizovat!!! Věřím, že se ještě najde v Turnově dost rozumných, kteří se společně postaví této lavině do cesty!


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena