MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Turnovská radnice kousla do kyselého jablka

Otakar Grund

Což o to, doprava v městě je letitým problémem, který se kvůli rozvoji motorismu, geografickým podmínkám této lokality i řadě minulých neodborných zásahů stal skutečným problémem číslo jedna, a radniční postup by se proto dal označit nejen za bohulibý, ale snad dokonce i za nutný. Otázkou tedy je, proč výsledky prezentace popudily většinu z více jak dvou stovek zúčastněných a dodatečně i tisíce jiných?

Troufnu si odhadnout, že základních důvodů je několik, přestože by se daly shrnout do jediného vysvětlení, které by pro stručnost znělo: Představte si, že by někdo v jakémsi ubytovacím centru pro nevidomé přes noc přestavěl veškerý nábytek, změnil původní schodiště a vyměnil celou stravovací část, s prominutím, za záchodky? To, co by pak asi nastalo, se totiž velmi podobá situaci, kterou je možno očekávat po dokončení předloženého projektu dopravy. Občané zřejmě právem od odborníků očekávali jeho odborné a dokonalé řešení. Pakliže ale z nějakého důvodu není možné, spadá do něj totiž i jejich seriózní vysvětlení představitelům radnice toho, že je nutno rozšířit a pozměnit původní zadání tak, aby mohlo vzniknout něco celistvého a smysluplného, co by sloužilo i v delší budoucnosti nejen zdejším občanům, ale také budoucím obyvatelům už dnes projektovaných okolních zón, popřípadě i nejbližším osídleným oblastem v okolí města. To se však nestalo.

Domnívám se, že projektanti, byť v dobré víře, vzali za dogma jen zhuštěné zadání vedení města a často vymysleli taková řešení, ke kterým by, soudím, nedospěli ani běžní méně erudovaní místní občané, a to možná i po noci důkladně strávené ve vinném sklípku. Na jejich omluvu je snad možné říci jen to, že znaje místních poměrů, by nikdy nenavrhli změnu směrování dopravy v městských ulicích, které se již desítkami let prověřilo za jediné možné a k tomu byly přizpůsobeny i okolní stavby.

Například změny směru v ulicích Skálově, Dvořákově a Jiráskově, nehledě k jejich hrubě nedostatečné šíří, by vyžadovaly takové úpravy prostor při vjezdu na náměstí, které nejsou prakticky vůbec možné. Navíc přínos pro vedení dopravy je minimální a to už vůbec nemluvím o vtažení dalších vozidel do jinak klidnějších míst v blízkosti městského centra, která nám doslova závidí návštěvníci z ciziny a místní občané je z mnoha důvodů právem považují za vzácná, někteří snad dokonce i za cenná a památná.

Rovněž navržené změny třeba parkoviště na Havlíčkově náměstí za zelenou plochu jakkoli působí velmi ekologicky, tak ztráta tohoto prostoru je pro dopravní situaci příliš citelná. Navíc bych pak už vůbec nechtěl být v roli nejvyššího představitele města a vysvětlovat občanům zbytečné původní investice z rozpočtu - tedy vlastně jejich peníze z jejich daní - do této lokality, které tak přišly úplně vniveč, jako ostatně další finanční prostředky za nákladné úpravy nedávné rekonstrukce už jmenovaných ulicích.

Samostatnou kapitolou je i systém hromadné autobusové dopravy. Od ní se totiž očekává, že ačkoliv její rozměrné dopravní prostředky působí navenek hřmotně, přece jen dokáží přivézt do blízkosti centra větší počet lidí, než tisíce našich čtyřkolových miláčků. Udělají to mnohem levněji, s menším množstvím hluku, škodlivých vlivů na ovzduší, a vidím-li často mnohé řidiče automobilů, přiznejme si to - též mnohem rychleji, ohleduplněji a profesionálněji. Proč neuvažovali takto projektanti? Nevím.

Co dodat? Snad jen to, že mýlit se může každý, a to i při tvorbě tak důležitého záměru, i když od odborníků se mýlka očekává jen zřídka, protože přece jen často „více bolí“.

Nelehké rozhodnutí teď čeká nejenom zdejší radnici, ale i její zastupitelstvo. To zastupitelstvo, do kterého jsme my všichni volili své zástupce v přesvědčení, že sice rozhodnou vždy podle možností zákona, ve prospěch města, ale především moudře. Napadlo mne, že každý moudrý člověk, kousne-li do kyselého a nezralého jablka, je raději odhodí, než aby se mu z něj pak udělalo špatně a počká si, až ta ostatní dozrají. Naše radní čeká rozhodnutí sice zásadnější, ale ve své podstatě, myslím, že velmi podobné. Ta „kyselá jablka“ bychom totiž pak na stole měli den co den my všichni.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena