MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jsou HOT objektivní?

Ivan Turnovec

Je ale tento měsíčník, dotovaný z městského rozpočtu, skutečně objektivní? Kladu si tuto otázku již několik let. Musím přiznat že jistý vývoj tady je, ale… stále platí ale. Občas existuje autocenzura která nedopustí aby se na stránkách HOT zveřejnila některá nevoňavá fakta. Připomenu vzpomínku velitele SNB Šilhana, nebo nejnověji údaj o komunistické kariéře čestného občana profesora Horáčka. Ale existuje i další problém a tím jsou nejrůznější redaktorská připodotknutí k příspěvkům.

V. Feštr sice v březnových HOT píše: „V poslední době jen velmi zřídka komentuji dopisy,…“. Ale ono nejde jen o přímá připomenutí a údaj: Tento text není vyjádřením stanoviska vydavatele a zavazuje pouze autora. Ten poslední se paradoxně opakovaně objevil i pod docela zajímavými texty reportéra Charouska. Ale zpět k věci. Jde o skryté a o to horší porušení objektivity tím, že je někomu umožněno odpovědět na příspěvek nikoli v následujícím čísle, ale bez ohledu na redakční uzávěrku ihned. Zažil jsem to několikrát sám u svých textů v HOT zveřejněných. Posledním příkladem tohoto neetického redakčního jednání je březnová reakce starosty města ing. Hejduka na text Václava Jenšovského: Souhlasím plně s Vámi pane Stuchlíku. Text byl redakci dodán 9. února, tedy den před tzv. redakční uzávěrkou, právě proto, že jeho autor nechtěl aby s ním byl starosta seznámen před vytištěním. Redakční uzávěrka by měla platit pro každého. Ať si starosta v osobní, nebo i úřední, reakci píše co chce, ale bez výhody že je jednak seznámen s nějakým textem dříve než byl tento zveřejněn a pak, že může dokonce reagovat po uzávěrce. Nedivím se, že si pochvaloval v čísle únorovém že: „V prvé řadě to bylo oživení mnohaletého přání, aby všichni Turnováci dostali do rukou co nejvíc správných informací a poznali, že mnoho věcí je vlastně úplně jinak, než je jim podsouváno z médií, některými mými kolegy zastupiteli, nebo než mají svůj osobní pocit. Jak bych si přál, abych mohl častěji ukázat na ty, kteří jinak mluví, nebo se přetvařují a jinak reálně konají. Tyto věci však nikdy nedokážu ovlivnit v takové míře, jak bych chtěl. Musím je respektovat, jako stálou nepříjemnost své práce a snažit se je co nejvíce otupit. Například pomocí HOTu“

Nakonec ke starostovu únorovému článku se vyjadřuji na www.turnov.zde.cz. Příslušná reakce se jmenuje: Dvě starostovy úvahy (posílám jí v kopii i redakci HOT, když pro nic jiného, tak pro informaci). V oddílu NECENZUROVANĚ se ostatně mohou čtenáři seznámit s řadou příspěvků, které v minulosti HOT nezveřejnily.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena